ניתן לעיין בכל הקשור בזכויות בעלי מוגבלויות, נוהל ובתוכנית המיועדת בשל העסקת בעלי מוגבלויות בתוך הרשות המקומית עארה ערערה באמצעות הקישורים המופיעים בטבלה למטה

תוכן מועד פרסום
אתרים מונגשים והסדרי נגישות 16/06/2021
תכנית שנתית 2021 27/06/2021
כתב מינוי רכז נגישות 14/02/2021
תכנית שנתית לשנת 2020 23/06/2020
נוהל ותוכנית עבודה  22/04/2020