ניתן לעיין בנוהל ובתוכנית המיועדת בשל העסקת בעלי מוגבלויות בתוך הרשות המקומית עארה ערערה באמצעות הקישור המופיע בטבלה למטה

תוכן מועד פרסום
תכנית שנתית 2021 20/01/2021
כתב מינוי רכז נגישות 14/02/2021
תכנית שנתית לשנת 2020 23/06/2020
נוהל ותוכנית עבודה  22/04/2020