ניתן לעיין בנוהל ובתוכנית המיועדת בשל העסקת בעלי מוגבלויות בתוך הרשות המקומית עארה ערערה באמצעות הקישור המופיע בטבלה למטה

תוכן מועד פרסום
נוהל ותוכנית עבודה  22/04/2020