נציגי ציבור

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדי) תש"מ 1974, רימת הנציגים לוועדת הבחינה במכרז חיצוני לקבלת עובדים תהא כמפורט בנוהל כ"א 03-04 בחינת עובדים" (נוהל פנימי ולרבות נציג ציבור אחד מבין המנויים להלן:

 

  •  גברת ניהאיה ושאחי
  •  מר ממדוח אלחאג'

 

קישורים וחומרים הקשורים למינוי נציג ציבורים :

קול קורא מספר 110/2021 להגשת מועמדות לנציג ציבור כפי שפורסם מיום 21.12.2021  - לחץ כאן 

טופס להצטרף למאגר המועמדים - לחץ כאן