דברי ראש העיר

 

תושבים יקרים, מבקרים נכבדים

שלום רב,

בשמי ובשם חברי המועצה המקומית בקדנציה הנוכחית, מתכבד לבשר לכם על שדרוג האתר הרשמי התקשורתי של המועצה המקומית עארה ערערה. כולי תקווה שאתר זה יהווה אמצעי נוסף לתקשורת יעילה בינינו.  

אחיותי ואחיי היקרים:

המועצה שמה לנגד עיניה מטרת על: השקעה באדם ע"י חיזוק תכונת השייכות לישוב, הרי מובן מאליו, שהדבר עשוי להתממש אך ורק דרך העמקת רעיון השייכות והשרשת תכונת ההשתלבות בעבודה ובאמצעים המושקעים למען הגשמת החלום הנכסף של שיתוף פעולה פורה בין התושבים למועצה.

בהסתמך על אחריות כולם כלפי היישוב, ובהסתמך על האמונה החזקה בחיוניות בניית גשרים של כבוד הדדי ותקשורת חמה ע"מ לחזק את שורשי ההשתייכות למקום ולאוכלוסייה. לשם כך הקדשנו יומיים בשבוע אחרי שעות העבודה, כדי לקבל פני התושבים המעוניינים להשמיע דעותיהם ולנהל שיח ושיג לטובת הכפר ותושביו. אנו רוצים להקשיב בכובד ראש לכל דעה יצירתית טובה העשויה לתרום חלקה בקבלת ההחלטות הגורליות כלפי האינטרס של הישוב.

והנה, בזכות השם ,יתברך ויתעלה, אנו פוסעים לקראת הגשמת החלום המיוחל. ומכיוון שאנו נמצאים בעיצומו של מרוץ ההתפתחות הטכנולוגית והדיגיטלית בעולם, הרינו שוקדים על פיתוחו של האתר הרשמי של המועצה המקומית עארה ערערה, כדי שנהיה חלק בלתי נפרד מהמערכת האלקטרונית והדיגיטלית הקיימת והתומכת בכל השירותים הניתנים לתושבים היקרים בעארה ערערה.

לבסוף, אני חדור תקווה, שאתר זה יהווה צוהר פתוח לתקשורת רחבה ומתעודת בין הנהלת המועצה ועובדיה לבין התושבים למען שגשוגו של הישוב עארה-ערערה.

 

אחיכם

ד"ר נזאר אבו עקל

ראש המועצה המקומית