תיאור הורדה
תמצית דוח כספי לשנת 2020 הורדה
דוחות כספיים לשנת 2019 הורדה
דוחות כספיים לשנת 2018 הורדה
תמצית דוחות כספיים לשנת 2018 הורדה
תמצית דוחות כספיים לשנת 2017 הורדה
דוח כספי לשנת 2017 הורדה
תמצית דוחות כספיים לשנת 2016 הורדה
2015 תקציב מועצה
תמצית דוחות כספיים לשנת 2015 הורדה
תקציב מועצה 2014
תמצית דוחות כספיים לשנת 2014 הורדה
תמצית דוח כספי לשנת 2012 הורדה
תמצית דוח כספי לשנת 2011 הורדה