תיאור הורדה
דוחות כספיים לשנת 2018 הורדה
דוח כספי 2012 הורדה
2015 תקציב מועצה
דוח כספי 2011 הורדה
תקציב מועצה 2014
דוחות כספיים לשנת 2017 הורדה
דוחות כספיים לשנת 2016 הורדה
דוחות כספיים לשנת 2015 הורדה
דוחות כספיים לשנת 2014 הורדה