ועדות המועצה

הנהלה
תפקידי  הועדה  לנהל את עניני המועצה,...

ביקורת
תפקידי הועדה         ...

מכרזים
תפקידי הועדה          &nb...

איכות הסביבה
תפקידי הועדה  •    ליזום...

הנחות בארנונה
תפקידי הועדה •    הענקת הנחות...

ועדת ערר לענייני ארנונה
תפקידי הועדה •    דיון בערער...

מיגור אלימות
תפקידי הועדה •    לאסוף ולנתח...

מאבק בנגע הסמים
תפקידי הועדה •    ליזום ולתכנ...

רכש ובלאי
תפקידי הועדה  •    תפקיד...

ועדת הקצאת קרקע
תפקידי הועדה •    הקצאת קרקע...

ועדת חינוך
תפקידי הועדה •    ועדה המייעצ...

ועדת ספורט
 חברים ויו"ר  •  ...

ועדת מלגות
חברים ויו"ר •    הרכבה...

ועדת שמות והנצחת אתרים
תפקידי הועדה •    יעוץ למוע...

ועדת תחבורה
תפקידי הועדה •    מייעצת וממל...