מס"ד פרוטוקול מן המניין הורדה הקלטה
902 פרוטוקול ישיבה מן המניין מס- 03-01-2024 הורדה
901 פרוטוקול מן המניין 02-01-2024 הורדה
900 פרוטוקול מן המניין 01-01-2024 הורדה
899 פרוטוקול ישיבה מן המניין 08-01-2023 הורדה
898 פרוטוקול ישיבה מן המניין 07-01-2023 הורדה
897 פרוטוקול מן המניין 06-01-2023 הורדה
896 פרוטוקול שמן המניין 05-01-2023 הורדה
895 פרוטוקול מן המניין 04-01-2023 הורדה
892 פרוטוקול ישיבה מן המניין מס ' 03-01-2023 הורדה
891 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 02-01-2023 הורדה
63 פרוטוקול ישיבה מן המניין 01-01-2023 הורדה
62 פרוטוקול ישיבה מן המניין 10-01-2022 הורדה
61 פרוטוקול ישיבה מן המניין 09-01-2022 הורדה
60 פרוטוקול ישיבה מן המניין 08-01-2022 הורדה
59 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 07-01-2022 הורדה
58 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 06-01-2022 הורדה
57 ישיבה מן המניין 05-01-2022 הורדה
56 ישיבה מן המניין 04-01-2022 הורדה
55 פרוטוקול ישיבה מן המניין 03-01-2022 הורדה
54 ישיבה מן המניין 02-01-2022 - לא התקיימה הורדה
53 פרוטוקל ישיבה מן המניין 01-01-2022 הורדה
53 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 10-01-2021 הורדה
52 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 09/2021 הורדה
51 פרוטוקול ישיבה שמן המניין מספר 08/2021 הורדה
50 פרוטוקול מן המניין מספר 7/2021 הורדה
49 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 06-01-2021 הורדה
48 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 05/2021 הורדה
47 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר04/2021 הורדה
46 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 03/2021 הורדה
45 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 02/2021 הורדה
44 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 01/2021 הורדה
43 פרוטוקול מן המניין 11/2020 הורדה
42 פרוטוקול מן המניין 10/2020 הורדה
41 פרוטוקול מן המניין 9/2020 הורדה
40 פרוטוקול מן המניין 8/2020 הורדה
39 פרוטוקול מן המניין 07/2020 הורדה
38 פרוטוקול מן המניין 06/2020 הורדה
33 פרוטוקול ישיבה מן המניין 01/2020 הורדה
32 פרוטוקול ישיבה מן המניין 11/2019 הורדה
31 פרוטוקול ישיבה מהמניין 09/2019 הורדה
30 פרוטוקל ישיבת מן המניין מספר 7/2019 הורדה
29 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 6/2019 הורדה
28 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 4/2019 הורדה
27 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 3/2019 הורדה
26 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 2/2019 הורדה
25 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 1/2019 הורדה
24 12.2018 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר הורדה
23 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 9/2018 הורדה
22 8/2018 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר הורדה
21 7/2018 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר הורדה
20 6/2018 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר הורדה
19 פרוטוקול ישיבה מן המניין 5/2018 הורדה
18 פרוטוקול ישיבה מן המניין 4/2018 הורדה
17 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 3/2018 הורדה
16 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 2/2018 הורדה
15 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 1/2018 הורדה
14 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 10/2017 הורדה
13 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר8/2017 הורדה
12 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 7/2017 הורדה
11 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 5/2017 הורדה
10 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 4/2017 הורדה
9 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 3/2017 הורדה
8 פרוטוקול ישיבה מן המניין 2/2017 הורדה
7 פרוטוקול מן המניין 1/2017 הורדה
6 פרוטוקול ישיבה מן המניין 11/2016 הורדה
5 פרוטוקול ישיבה שמן המניין 10/2016 הורדה
4 פרוטוקול ישיבה מן המניין מס 9/2016 הורדה
3 פרוטוקול ישיבה מן המניין מס 3/2014 הורדה
2 פרוטוקול ישיבה מן המניין מס 2/2014 הורדה
1 פרוטוקול ישיבה מן המניין מס 1/2014 הורדה