מס"ד פרוטוקול מן המניין הורדה
1 ישיבת מועצה 7/19 הורדה
2 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 6/2019 הורדה
3 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 4/2019 הורדה
4 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 3/2019 הורדה
5 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 2/2019 הורדה
6 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 1/2019 הורדה
7 12.2018 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר הורדה
8 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 9/2018 הורדה
9 8/2018 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר הורדה
10 7/2018 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר הורדה
11 6/2018 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר הורדה
12 פרוטוקול ישיבה מן המניין 5/2018 הורדה
13 פרוטוקול ישיבה מן המניין 4/2018 הורדה
14 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 3/2018 הורדה
15 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 2/2018 הורדה
16 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 1/2018 הורדה
17 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 10/2017 הורדה
18 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר8/2017 הורדה
19 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 7/2017 הורדה
20 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 5/2017 הורדה
21 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 4/2017 הורדה
22 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 3/2017 הורדה
23 פרוטוקול ישיבה מן המניין 2/2017 הורדה
24 פרוטוקול מן המניין 1/2017 הורדה
25 פרוטוקול ישיבה מן המניין 11/2016 הורדה
26 פרוטוקול ישיבה שמן המניין 10/2016 הורדה
27 פרוטוקול ישיבה מן המניין מס 3/2014 הורדה
28 פרוטוקול ישיבה מן המניין מס 2/2014 הורדה
29 פרוטוקול ישיבה מן המניין מס 1/2014 הורדה
31 פרוטוקול ישיבה מן המניין מס 9/2016 הורדה