מס"ד קולות קוראים הורדה
24 קול קורא 02-2024_הכשרת_תומכות_חינוך_31.5.2024 הורדה
23 קול קורא להשתתפות נציגי ציבור 01/2024 הורדה
22 קול קורא להגשת בקשה לתמיכות לשנת 2023 הורדה
21 קול קורא להשכרת מבנה שישמש מרכז לנשים עם מוגבלות שכלית ניידות מעל גיל 21 הורדה
20 קול קורא 01/2023 הזמנה להגשת הצעה להפעלת חוגים קורסים סדנאות ופעולות הורדה
19 קול קורא להפעלת דוכן בשוק איכרים הצטרפות לשוק איכרים" תוצרת הארץ" ערערה הורדה
18 הזמנה להגשת בקשת חקלאי להיכלל במאגר "תוצרת הארץ" שוקי איכרים עבור מועצה מקומית עארה וערערה הורדה
17 קול קורא למועצה מקומית ערערה הורדה
16 קול קורא למכירת עגלת טרקטור הורדה
15 קול קורא - להשכרת מבנה שישמש לאחסון ציוד בית ספר הורדה
14 בקשת הצעות להשכרת מבנה שישמש מרכז הורה ילד/ [دعوة لاستلام عروض بخصوص ايجار مبنى لمركز الوالدية التابع للمجلس المحلي הורדה
13 בקשות הצעות להשכרת מבנה שישמש מרכז יש מצב מודל ב' לנוער ונערות בסיכון/ دعوة لاستلام عروض بخصوص ايجار مبنى لمركز الشبيبة הורדה
12 בקשת הצעות להשכרת מבנה שישמש מועדונית שיקומית הורדה
11 לגיוס משאבים להשלמת בינוי, פיתוח והצטיידות לבית האזרח הוותיק בעארה - תשפ"ב הורדה
11 הבהרה מספר (1) לגיוס משאבים להשלמת בינוי, פיתוח והצטיידות לבית האזרח הוותיק הורדה
11 שאלות ותשובות לקול קורא -גיוס משאבים להשלמת בינוי הבית לאזרח הוותיק -עארה הורדה
11 הבהרה מס' 2 -גיוס משאבים להשלמת בינוי בית לאזרח הוותיק עארה - מתן אורכה הורדה
10 קול קורא להקמת דוכנים לאירוע עיד אלאדחא הורדה
9 קול קורא לתמיכה במוסדות ציבור לשנת 2022 הורדה
8 קול קורא להשתתפות נציגי ציבור מספר 110/2021 הורדה
7 הבהרה מספר 1 הארכת מועד אחרון להגשה - המיועד לארגונים להגיש בקשה למלגות לימודים עבור סטודנטים לשנת הלימודים תשפ"ב הורדה
7 להגיש בקשה להפעלת תכנית התנדבות חברתית-קהילתית בעארה וערערה, ולהעניק מלגות לימודים עבור סטודנטים תושבי עארה וערערה. הורדה
6 קול קורא 108/2021 העמדת דוכני מזון, אומנות ומשחקי ילדים באירועי החג הורדה
5 קול קורא לשכירת מבנה הורדה
4 קול קורא 102/2021 התקשרות לביצוע מיזם משותף להפעלת פרויקט "המלביש" הורדה
3 קול קורא 104/2021 התקשרות לביצוע מיזם משותף להפעלת תכנית "טליעה" הורדה
2 קול קורא -קריאה לבעלי עסקים להצטרף למאגר הספקים ולקמפיין עידוד החיסון הגד קורונה שנקבע ליום 23.02.2021 הורדה
1 קול קורא 101/2021 הזמנת מפעילים וארגונים (לרבות מכללות) אשר יפעילו קורסים ו/או סדנאות ו/או הכשרות מקצועיות הורדה