מס"ד קולות קוראים הורדה
7 הבהרה מספר 1 הארכת מועד אחרון להגשה - המיועד לארגונים להגיש בקשה למלגות לימודים עבור סטודנטים לשנת הלימודים תשפ"ב הורדה
7 להגיש בקשה להפעלת תכנית התנדבות חברתית-קהילתית בעארה וערערה, ולהעניק מלגות לימודים עבור סטודנטים תושבי עארה וערערה. הורדה
6 קול קורא 108/2021 העמדת דוכני מזון, אומנות ומשחקי ילדים באירועי החג הורדה
5 קול קורא לשכירת מבנה הורדה
4 קול קורא 102/2021 התקשרות לביצוע מיזם משותף להפעלת פרויקט "המלביש" הורדה
3 קול קורא 104/2021 התקשרות לביצוע מיזם משותף להפעלת תכנית "טליעה" הורדה
2 קול קורא -קריאה לבעלי עסקים להצטרף למאגר הספקים ולקמפיין עידוד החיסון הגד קורונה שנקבע ליום 23.02.2021 הורדה
1 קול קורא 101/2021 הזמנת מפעילים וארגונים (לרבות מכללות) אשר יפעילו קורסים ו/או סדנאות ו/או הכשרות מקצועיות הורדה