מכרז 31.2020- מכרז לאספקת מזון וחומרי ניקוי

מכרז פומבי מספר 31/2020 לביצוע מכרז לאספקת מוצרי מזון ומוצרי ניקיון למועצה ולמועדוניות

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח, ניתן לשלם עבור רכישת המכרז בהעברה בנקאית לחשבון מספר 10-841-11800/23 עם ציון מספר המכרז 31/2020 את ההעברה נא להעביר לאימייל  ruwayday@arara-ara.muni.il לצורך קבלת חוברת המכרז.

ערבות המכרז : 3,750 ש"ח בתוקף עד ל 30/11/2020

שאלות הבהרה: ניתן להעביר  עד ליום 13/12/2020 שעה 15:00 למנכ"לית המועצה, באמצעות מייל: ruwayday@arara-ara.muni.il 
תשובות : תשלחנה עד ל 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  24/12/2020 , שעה  15:00 ראה הבהרה מספר (1)

להורדת מסמכי  המכרז: 

פירוט מועד פרסום מועד אחרון להגשה להורדה
חוברת מכרז 14/12/2020 20/12/2020 לחץ כאן
הבהרה מספר 1 20/12/2020 24/12/2020 לחץ כאן