מכרז 34/2020 להגיש לה הצעות ביטוח (בעצמן או באמצעות סוכני ביטוח) לצרכיה השוטפים של המועצה המצויים ברחבי המועצה

מכרז פומבי מספר 34/2020 להגיש לה הצעות ביטוח (בעצמן או באמצעות סוכני ביטוח) לצרכיה השוטפים של המועצה המצויים ברחבי המועצה

מחיר מסמכי המכרז : 2,500 ש"ח, ניתן לשלם עבור רכישת המכרז בהעברה בנקאית לחשבון מספר 10-841-11800/23 עם ציון מספר המכרז 34/2020 את ההעברה נא להעביר לאימייל  ruwayday@arara-ara.muni.il לצורך קבלת חוברת המכרז.

ערבות המכרז : 20,000 ש"ח בתוקף עד ל 04/04/2021

שאלות הבהרה: ניתן להעביר  עד ליום 27/12/2020 שעה 15:00 למנכ"לית המועצה, באמצעות מייל: ruwayday@arara-ara.muni.il 
תשובות : תשלחנה עד ל 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  15/02/2021 , שעה  15:00 ראה הבהרה מספר (2). 

להורדת מסמכי  המכרז: 

פירוט מועד פרסום מועד אחרון להגשה להורדה
חוברת מכרז   04/01/2020 לחץ כאן
הבהרה (1) 31/12/2020 11/01/2020 לחץ כאן
הבהרה (2) 06/01/2021 15/02/2021 לחץ כאן
הבהרה (3) ביטול מכרז 15/02/2021   לחץ כאן