מכרז 29/2020 להפעלת חוגי פנאי והעשרה ו/או תכניות חינוכיות במסגרת תכנית "אתגרים" במדור הנוער בחינוך הבלתי פורמאלי במועצה מקומית ערערה

מכרז פומבי מספר 29/2020 להפעלת חוגי פנאי והעשרה ו/או תכניות חינוכיות במסגרת תכנית "אתגרים" במדור הנוער בחינוך הבלתי פורמאלי במועצה מקומית ערערה

מחיר מסמכי המכרז :ניתן לקבל בחינם בפניה לאימייל  ruwayday@arara-ara.muni.il .

שאלות מציעים והבהרות:  ניתן להעביר עד ליום 04/01/2021 שעה 15:00  באמצעות המייל  ruwayday@arara-ara.muni.il 

תשובות : תפורסם באתר המועצה ב 05/01/2021

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות רק אל דוא"ל  ruwayday@arara-ara.muni.il , עד ליום 07/01/2021 בשעה  15:00. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

פירוט מועד פרסום מועד אחרון להגשה להורדה
חוברת מכרז 31/12/2020 07/01/2021 לחץ כאן
שאלות ותשובות 06/01/2021   לחץ כאן