משרה פנויה לקליטת מנהל תכנית 360 לילדים ונוער בסיכון בשיתוף עם מועצה מקומית בסמה

מועד אחרון להגשת מועמדות  : 08/02/2023 שעה 12:00

ליתר פרטים : לחץ כאן