הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

להלן קישור בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות :

http://arara-ara.muni.il/storage/uploads/lCwkzcvuf0tklq6G9JSe5d7P5LMWlmdMSh7zmJlt.pdf