הנהלה

תפקידי  הועדה 

 • לנהל את עניני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן.
 • להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יוצאו אל הפועל כדין.
 • מלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי המועצה

חברים ויו"ר : 

 • חברי המועצה .
 • ראש המועצה יהיה יו"ר .

הרכב : 

 • יו"ר- מודר יונס
 • חבר- חכים יונס
 • חבר- וג'יה מסעוד
 • חבר- לואיי מסעוד
 • חבר- מואנס וישאחי
 • חבר- מחמוד כבהא
 • חבר- כמאל מלחם
 • חבר- טאלב ג'והג'אה