מכרזים

תפקידי הועדה           

 

  • •    לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו. 
  • •    ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאשר הצעה מבין ההצעות שהיו לפני ועדת המכרזים, אף שהועדה לא המליצה עליה.
  • חברים ויו"ר
  • •    חברי מועצה לא כולל ראש המועצה

הרכב     

•    יו"ר- לואי מסעוד              
•    חבר- כמאל מלחם             
•    חבר- טאלב ג'והג'אה             
•    חבר- וג'יה מסעוד             
•    חבר- מואנס וישאחי            
•    חבר- בילאל עקל           
•    חבר- איברהים אבו הלאל