איכות הסביבה

תפקידי הועדה 

•    ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה.

•    הועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות

חברים ויו"ר

  • •    4 חברי מועצה
  •     עובד בכיר שהוא אחראי לתחום איכות הסביבה במועצה.
  •    2 נציגי ציבור שהם תושבי המועצה- אחד תבחר המועצה בהתייעצות עם ארגונים מקומיים שעניינם בשמירת הסביבה ואת האחר יבחרו הארגונים המקומיים הנ"ל - באין ארגון מקומי תבחר המועצה את האחד בהתייעצות עם ארגון ארצי ואת האחר יבחר ארגון ארצי
  •     לדיוני הוועדה יוזמן דרך קבע נציג ארגון ארצי ונציג השר להגנת הסביבה.
  • : ארגון ארצי:
  • o    אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה;
  • o    החברה להגנת הטבע;
  • o    חיים וסביבה – ארגון הגג לשוחרי איכות הסביבה.

הרכב

  • יו"ר- וג'יה מסעוד
•    חבר- חכים יונס  
•    חבר- טאלב ג'והג'אה
•    חבר- כמאל מלחם
•    חבר- מוחמד מרעי
•    חבר- עאדל עפאנה
•    חבר- דר הישאם יונס
•    חבר- מוחמד זייד
•    חבר- סאמיה אבו ריא
•    חבר- נציג ארגון החברה להגנת הבע