ועדת ערר לענייני ארנונה

תפקידי הועדה

•    דיון בערער של מי שרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה במועצה להשגה שהוגשה אליו.
•    פעולת הוועדה - חוזר מנכ"ל 01/2012

חברים ויו"ר

•    חברים מבין בעלי הזכות להיבחר כחברי מועצה
•    המועצה תמנה את היו"ר מביניהם
•    מינוי החברים בוועדה- חוזר מנכ"ל 01/2012
•    גמול לחברי ועדת ערר- חוזר מנכ"ל 05/2012

הרכב

•    יו"ר- עו"ד זיאד שיך עבד
•    חבר- מחמוד עזב
•    חבר- מרואן סייף