מיגור אלימות

תפקידי הועדה

•    לאסוף ולנתח נתונים הנוגעים למעשי האלימות, העבריינות והפשיעה בתחום המועצה, לבחון את התכניות הקיימות להתמודדות עם מעשים אלה ולגבש תכניות חדשות.
•    הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.


חברים ויו"ר

•    ראש המועצה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע, והוא יהיה היושב ראש
•    2 חברי מועצה לכל היותר.
•    מנכ"ל המועצה
•    מנהל מחלקת החינוך במועצה
•    מנהל מחלקת הפיקוח במועצה
•    מנהל הביטחון במועצה
•    מנהל המחלקה לשירותים חברתיים במועצה
•    היועץ לענייני אזרחים ותיקים במועצה- כרימה מלחם
•    נציג אחד או יותר של משטרת ישראל, כפי שיקבע מפקד המרחב שבתחום סמכותו נמצאת המועצה
•    חברים נוספים ובין השאר נציגי ארגונים העוסקים בזכויות נפגעי עבירה.
•    באישור הוועדה, ניתן למנות ממלא מקום זמני במקומו של חבר הוועדה, אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין.

הרכב
•    יו"ר- מודר יונס
•    ממלא מקום- טאלב ג'והג'אה
•    חבר- בילאל עקל
•    מנכ"ל המועצה- רוואידא יונס
•    מנהל מחלקת חינוך- עבד אלסלאם
•    מנהל ביטחון- רג'א אבו מסעוד
•    פקח עירוני- סאלח ג'והג'אה
•    מנהל מחלקת רווחה ויועצת לענייני אזרחים ותיקים- כרימה עסלי
•    נציג משטרה- 
•    נציג ועדת הסולחה- שיך נדאל