ועדת ספורט


 חברים ויו"ר 

•    הרכבה הכולל של הוועדה יבטא את הייצוג הסיעתי במועצה. כאשר 25% מחברי הועדה יהיו חברי מועצה

 הרכב
•    יו"ר- טאלב ג'והג'אה
•    חבר- מואנס וישאחי
•    חבר- חסיב שיך עבד
•    חבר- ג'לאל מסעוד
•    חבר- אחמד יעקב כבהא
•    חבר- ופאא ג'והג'אה
•    חבר- ד"ר אוסאמה סידאוי