ועדת מלגות


חברים ויו"ר

•    הרכבה הכולל של הוועדה יבטא את הייצוג הסיעתי במועצה. כאשר 25% מחברי הועדה יהיו חברי מועצה

 הרכב

•    יו"ר- מחמוד כבהא
•    חבר- וג'יה מסעוד
•    חבר- טאלב ג'והג'אה
•    חבר- מוחמד מרעי