ועדת תחבורה

תפקידי הועדה

•    מייעצת וממליצה בכל ענייני התחבורה של הרשות המקומית.
•    הועדה מקיימת ועדת  משנה- ועדת תנועה שהיא וועדה מקצועית- דנה בשינויים בהסדרי התנועה לקראת אישורם ברשות התמרור ובמשרד התחבורה.
•    כל תמרור והסדר תנועה בתחום הרשות המקומית, חייב לקבל אישור של רשות תמרור מרכזית או מקומית (ראש המועצה).


חברים ויו"ר 

•    כל רשות רשאית לקבוע את הרכב הוועדה בהתאם לצרכיה ולמבחר האנשים העומדים לרשותה. 
•    עדיפים תמיד אנשים שהם מומחים בנושאי התחבורה השונים. חלק מחבריה יהיו חברי מועצה על-פי מפתח סיעתי והשאר נציגי הציבור,  גם הם על-פי מפתח סיעתי.
•    יו"ר הוועדה הוא אחד מחברי המועצה אשר נבחר על-ידה

 

 הרכב
•    יו"ר- כמאל מלחם
•    חבר- חסיב אבו אלחבאיב
•    חבר- חמאדה מרעי
•    הישאם נאטור- מהנדס
•    אחמד מלחם- רישוי
•    סלמא פריד ג'מאל- מהנדסת
•    עבד אלעזים יונס- מהנדס