מכרז 7/2020

מכרז פומבי מספר 7/2020  מכרז פומבי מספר 7/2020 בניית והקמת גני ילדים בכפר עארה (גוש 12157 חלקות 28 ו 29 ) 

מחיר מסמכי המכרז : 1,500 ש"ח .

שם  המכרז : מכרז פומבי מספר 7/2020 בניית והקמת גני ילדים בכפר עארה (גוש 12157 חלקות 28 ו 29 )

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  09/04/2020 , שעה  15:00 .(הארכה ) 

להורדת מסמכי  המכרז: 

שם המסמך  מועד פרסום
הארכת  מועד  הגשה  30/03/2020
מסמכי  המכרז  11/03/2020
הודעה מכרז  פומבי  מס  7-2020 11/03/2020