מכרז 4-2020

מכרז (מסגרת) פומבי מספר 4/2020 ביצוע עבודות אחזקת כבישים, תשתיות ומדרכות 

מחיר מסמכי המכרז : 1,000 ש"ח .

שם  המכרז : מכרז (מסגרת) פומבי מספר 4/2020 ביצוע עבודות אחזקת כבישים, תשתיות ומדרכות .

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  25/02/2020 , שעה  14:00.

להורדת מסמכי  המכרז: 

שם המסמך  מועד פרסום
מסמכי  המכרז  24/02/2020
הודעה מכרז  פומבי  מס  4-2020   24/02/2020