מכרז 3/2020

מכרז פומבי מספר 03/2020 טיפול בפסולת אריזות למחזור בשטח השיפוט של מועצה מקומית ערערה עארה 

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח .

שם  המכרז : מכרז פומבי מספר 03/2020 טיפול בפסולת אריזות למחזור בשטח השיפוט של מועצה מקומית ערערה עארה

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  16/02/2020 , שעה  15:00 .

להורדת מסמכי  המכרז: 

שם המסמך  מועד פרסום
הודעה על הארכת מועד הגשה 06/02/2020
מסמכי  המכרז  26/01/2020
הודעת מכרז  פומבי  מס  3-2020   26/01/2020