מכרז 2-2020

מכרז פומבי מספר 02/2020 לבניית והקמת גני ילדים בכפר עארה

מחיר מסמכי המכרז : 1,500 ש"ח .

שם  המכרז : מכרז פומבי מספר 02/2020 לבניית והקמת גני ילדים בכפר עארה

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  16/01/2020 , שעה  10:00 .

להורדת מסמכי  המכרז: 

שם המסמך  מועד פרסום
מסמכי  המכרז  10/01/2020
מכרז  פומבי  מס  2-2020   10/01/2020