מכרז 1-2020

מכרז פומבי מספר 1/2020 למתן שירותי יועץ נגישות מתו-ס ונגישות שירות 

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח .

שם  המכרז : מכרז פומבי מספר 1/2020 למתן שירותי יועץ נגישות מתו-ס ונגישות שירות

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  19/01/2020 , שעה  15:00  .

להורדת מסמכי  המכרז: 

שם המסמך  מועד פרסום
מסמכי  המכרז  05/01/2020
הודעת מכרז פומבי מס 1-2020  05/01/2020