מכרז פומבי מספר 12/2020

מכרז פומבי מספר 12/2020  מכרז פומבי מספר 12/2020 להכנת תכנית בניין עיר לשכונת אלדהראת בערערה

מחיר מסמכי המכרז : 1,500 ש"ח .

שם  המכרז : מכרז פומבי מספר 12/2020 להכנת בניין עיר לשכונת אלדהראת 

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  14/05/2020 , שעה  15:00 .(הארכה ) 

ערבות בנקאית : 12,000 ש"ח בתוקף עד ל 14/08/2020

להורדת מסמכי  המכרז: 

שם המסמך  מועד פרסום
אורכה נוספת 27/05/2020
הודעת אורכה 14/05/2020
הבהרה מס' 1  03/05/2020
מסמכי מכרז 23/04/2020