קול קורא מאגר ספקים

 קול קורא הצטרפות למאגר הספקים מועצה מקומית עארה ערערה לשנת 2020

תוכן מועד פרסום
בקשת הצטרפות למאגר הספקים 27/04/2020
חוברת קול קורא כולל מסמכי דרושים 27/04/2020