מספר פרוטוקולים לא מן המניין - היסטוריה לפני 2016 הורדה הקלטה
19 جلسة غير اعتيادية رقم 1 لسنة 2014 הורדה
18 جلسة غير اعتيادية رقم 2 لسنة 2014 הורדה
17 جلسة غير اعتيادية رقم 3 لسنة 2014 הורדה
16 جلسة غير اعتيادية رقم 4 لسنة 2014 הורדה
15 جلسة غير اعتيادية رقم 5 لسنة 2014 הורדה
14 جلسة غير اعتيادية رقم 6 لسنة 2014 הורדה
13 جلسة غير اعتيادية رقم 8 لسنة 2014 הורדה
12 جلسة غير اعتيادية رقم 9 لسنة 2014 הורדה
11 جلسة غير اعتيادية رقم 10 لسنة 2014 הורדה
10 جلسة غير اعتيادية رقم 1 لسنة 2015 הורדה
9 جلسة غير اعتيادية 2/2015 הורדה
8 جلسة غير اعتيادية 3/2015 הורדה
7 جلسة غير اعتيادية 4/2015 הורדה
6 محضر جلسة غير اعتيادية رقم 4 لسنة 2015 הורדה
5 جلسة غير اعتيادية 5/2015 הורדה
4 محضر جلسة غير اعتيادية رقم 7.2015 פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מספר 7.2015 הורדה
3 محضر جلسة غير اعتيادية رقم 6/2017 הורדה
2 محضر جلسة غير اعتيادية 6/2013 تعديل ميزانية المجلس المحلي הורדה
1 محضر جلسة غير اعتياديه رقم 7/2013 הורדה