מספר פרוטוקול מן המניין - היסטוריה לפני 2016 הורדה הקלטה
30 جلسة اعتيادية رقم 2 لسنة 2014 הורדה
29 جلسة اعتيادية رقم 3 لسنة 2014 הורדה
28 جلسة اعتيادية رقم 4 لسنة 2014 הורדה
27 جلسة اعتيادية رقم 5 لسنة 2014 הורדה
26 جلسة اعتيادية رقم 6 لسنة 2014 הורדה
25 جلسة اعتيادية رقم 7 لعام 2014 הורדה
24 جلسة اعتيادية رقم 8 لسنة 2014 הורדה
23 جلسة اعتيادية رقم 9 لعام 2014 הורדה
22 جلسة اعتيادية رقم 10 لعام 2014 הורדה
21 جلسة اعتيادية رقم 1 لسنة 2015 הורדה
20 جلسة اعتيادية رقم 2 لسنة 2015 הורדה
19 جلسة اعتيادية رقم 3/2015 הורדה
18 جلسة اعتيادية رقم 7/2015 הורדה
17 جلسة اعتيادية رقم 5/2015 הורדה
16 جلسة اعتيادية رقم 6/2015 הורדה
15 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 09/2015 محضر جلسة اعتيادية رقم 09/2015 הורדה
14 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 10.2015 محضر جلسة اعتيادية رقم 10.2015 הורדה
13 محضر جلسة اعتيادية رقم 11.2015 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 11.2015 הורדה
12 محضر جلسة اعتيادية رقم 12.2015 פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 12.2015 הורדה
11 محضر جلسة اعتيادية رقم 1.2016 פרוטוקול מן המניין מספר 1.2016 הורדה
10 محضر جلسة اعتيادية رقم 2.2016 פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 2.2016 הורדה
9 محضر جلسة اعتيادية رقم 3.2016 פרוטוקול ישיבה שמן המניין 3.2016 הורדה
8 محضر جلسة اعتيادية رقم 4/2016 - פרוטוקול ישיבה שמו המניין מספר 4/2016 הורדה
7 محضر جلسة اعتيادية رقم 5/2016 - פרוטוקול ישיבה שמן המניין מספר 5/2016 הורדה
6 פרוטוקול ישיבה שמן המניין מספר 6/2016 محضر جلسة اعتيادية رقم 6/2016 הורדה
5 محضر جلسة اعتيادية رقم 7/2016 - פרוטוקול ישיבה מן המניין מס" 7/2016 הורדה
4 محضر جلسة اعتيادية رقم 8/2016 - פרוטוקול ישיבה מן המניין מס 8/2016 הורדה
3 محضر جلسة اعتيادية رقم 9/2016 פרוטוקול ישיבה מן המניין מס 9/2016 הורדה
2 محضر جلسة اعتيادية رقم 1/2014 פרוטוקול ישיבה מן המניין מס 1/2014 הורדה
1 محضر جلسة اعتيادية رقم 2/2014 פרוטוקול ישיבה מן המניין מס 2/2014 הורדה