מכרז פומבי מספר 24/2020 למתן שירותי ייעוץ ותכנון אדריכלי מקיף ופיקוח עליון להקמת בית ספר יסודי חט"ב אלנהדה

מכרז פומבי מספר 24/2020 למתן שירותי ייעוץ ותכנון  אדריכלי מקיף ופיקוח עליון להקמת בית ספר יסודי חט"ב אלנהדה 

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח, ניתן לשלם עבור רכישת המכרז בהעברה בנקאית לחשבון מספר 10-841-11800/23 עם ציון מספר המכרז 24/2020 את ההעברה נא להעביר לאימייל  ruwayday@arara-ara.muni.il לצורך קבלת חוברת המכרז.

ערבות בנקאית :10,000 ש"ח בתוקף עד ל 11/01/2020

שאלות הבהרה : ניתן להעביר עד ליום 04/10/2020 שעה 15:00 למנכ"לית המועצה, באמצעות מייל: ruwayday@arara-ara.muni.il 
תשובות : תשלחנה עד ל 24 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  11/10/2020 , שעה  15:00.

להורדת מסמכי  המכרז: 

שם המסמך  מועד פרסום מועד אחרון להגשה  להורדה
הודעת פרסום 23/09/2020 11/10/2020 לחץ כאן
חוברת המכרז 27/09/2020   לחץ כאן
הודעה על תיקון מס חשבון בנק 30/09/2020   לחץ כאן
מתן אורכה להגשת ההצעות 01/10/2020 18/10/2020 לחץ כאן 
מתן אורכה להגשת ההצעות 14/10/2020 25/10/2020 לחץ כאן
הבהרה מספר 2 19/10/2020   לחץ כאן
מסמך ב 7 מעודכן - הבהרה 2 19/10/2020   לחץ כאן
מתן אורכה להגשת הצעות-הבהרה 3 25/10/2020 26/10/2020 לחץ כאן