מכרז פומבי מספר 06/2022 לביצוע תכניות ופעולות לצמצום ומניעה של תחלואה תעסוקתית ולהגברת הבטיחות והגֵּהוּת

מועצה מקומית עארה ערערה

מכרז פומבי מספר 06/2022

לביצוע תכניות ופעולות לצמצום ומניעה של תחלואה תעסוקתית ולהגברת הבטיחות והגֵּהוּת

בעארה וערערה והאזור

במסגרת קול קורא של קרנות הביטוח לאומי  

 

ניתן לעיין בחוברת המכרז ובנספחיהם באתר האינטרנט העירוני, שכתובתו www.arara-ara.muni.il תחת הקטגוריה "מכרזים" ו- "מכרזים פומביים", ובקישור http://arara-ara.muni.il/he/Publictenders.

ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 14/03/2022 שעה 15:00, למנכ"לית המועצה באימייל ruwayday@arara-ara.muni.il, ובטלפון 077-3624302.

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור ידנית במעטפה סגורה עד ליום 17/03/2022 בשעה 15:00 לתיבת המכרזים, הנמצאת בלשכת מנכ"לית המועצה.

מסמכים להורדה:

פירוט תאריך פרסום להורדה
חוברת מכרז 15/03/2022 לחץ כאן