מכרזים היסטוריים 2019 ולפני 

לתשומת לבכם טבלת המכרזים הינה לפי סדר עולה של מספר מכרז ואינה לפי מועד ההעלאה לאתר 

מכרזים פומביים    

  שעת   הגשה תאריך הגשה  מעודכן מועד אחרון להגשת שאלות מועד פרסום באתר מכרז   מס מכרז
  14:00 12/08/2024 01/08/2024 24/07/2024 מכרז פומבי מס' 09/2024  פירוק, אספקת והתקנת מזגנים 09/2024 
  15:00 11/08/2024 04/08/2024 24/07/2024

 מכרז פומבי 08/2024 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ ושדרוג אולם ספורט ערערה

08/2024
  15:00 30/01/2024 18/07/2024 10/07/2024

מכרז פומבי מס' 07/2024 התקנת ציוד מטבח לבית ספר אלמנאר ערערה

07/2024
  15:00 24/10/2024 18/07/2024 10/07/2024

 מכרז פומבי מס' 06/2024 שיפוץ מוסדות חינוך

06/2024
  15:00 24/07/2024 18/07/2024 10/07/2024 מכרז פומבי סלילת כבישים 05/2024
  15:00 22/07/2024 16/07/2024 04/07/2024 מכרז פומבי הקמת ושדרוג מגרשים משולבים בערערה ועארה 04/2024
  14:00 22/07/2024 16/07/2024 04/07/2024 מבנה בית עם עארה 03/2024
  15:00 22/07/2024 16/07/2024 04/07/2024 מכרז פומבי למתן שירות בייעוץ ופיתוח כלכלי 02/2024
  15:00 10/07/2024 03/07/2024 25/06/2024 מכרז מסגרת פומבי לביצוע עבודות אחזקת כבישים, תשתיות ומדרכות בעארה וערערה 01/2024
  14:00

 הבהרה מס (1)

04/01/2024

מועד ישיבה 24/12/2023 שעה 12:00 17/12/2023 שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדותשירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות 33/2023
  15:00 26/12/2023 21/12/2023 11/12/2023 הקמת גני ילדים 32/2023
  15:00 21/12/2023 18/12/2023 10/12/2023 איסוף ופינוי אשפה ופסולת 31/2023
  15:00 21/12/2023 18/12/2023 10/12/2023 ביצוע עבודת הקמה ושדרוג מגרשים משולבים  30/2023
  15:00 27/11/2023 19/11/2023 שעה 14:00 07/11/2023 ביצוע עבודות שלד מבנה בית העם 29/2023
  15:00 16/11/2023 09/11/2023 שעה 14:00 31/10/2023 ביצוע עבודות פיתוח בתי עלמין עארה ערערה 28/2023
  15:00 16/11/2023

12/11/2023 שעה 14:00

31/10/2023 ביצוע עבודות פיתוח כביש מס' 4 בעארה 27/2023
  15:00 13/11/2023 07/11/2023 25/10/2023 להקמה ושדרוג מגרשים משולבים 26/2023
  15:00 12/10/2023 09/10/2023 01/10/2023 לביצוע עבודות הקמת ושדרוג מגרשים משולבים 25/2023
  14:00 12/10/2023

09/10/2023

1/10/2023 בניית מעון 3 כיתות שכונת אלדהראת 24/2023
  14:00 22/10/2023 18/09/2023 11/09/2023 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת 23/2023
  14:00 21/09/2023 17/09/2023 06/09/2023 בניית מתנ"ס ערערה שלב ג' 22/2023
  14:00 31/08/2023 28/08/2023 23/08/2023 הכנת תוכנית להתמודדות עם שינוי אקלים 21/2023
  15:00 28/08/2023 22/08/2023 14/08/2023 ביצוע עבודות פיקוח הריסת ובניית בית ספר אלנהדה 20/2023
  14:00 28/08/2023 22/08/2023 14/08/2023 אספקת ציוד לוגיסטי, תפעולי, ניהולי ושירותים נוספים להפקת שוק האיכרים 19/2023
  15:00 21/08/2023 15/08/2023 שעה 15:00 04/08/2023 תכנון ופיקוח עליון בי"ס מקיף בעארה 18/2023
  14:00 20/08/2023 15/08/2023 שעה 14:00 04/08/2023 בניית מעון יום 3 כיתות בשכונת אלדהראת 17/2023
  14:00 16/08/2023 13/08/2023 שעה 13:00 04/08/2023 לאיסוף ופינוי אשפה 16/2023
  15:00

04/09/2023

הבהרה (2)

15/08/2023 שעה15:00 04/08/2023 ריהוט מבנה אזרח וותיק בעארה 15/2023
  15:00 09/08/2023 06/08/2023 שעה 14:00 31/07/2023 לאספקה, הובלה, הצבה והתקנת מבנים יבילים 14/2023
  15:00 22/08/2023 15/08/2023 27/07/2023 לבניית מתנ"ס ערערה שלב ג' 13/2023
  15:00 27/07/2023 24/07/2023 שעה 14:00 17/07/2023 ביצוע עבודות פיתוח סלילת כביש חור סקר וחניה בבית ספר מקיף בעארה 12/2023
  15:00 23/07/2023 16/07/2023 10/07/2023 ביצוע עבודות שיפוץ מוסדות חינוך 11/2023
  15:00 16/07/2023 09/07/2023 26/06/2023 עבודות תכנון ופיקוח עליון מבנה רב תכליתי ואולם התעמלות ליד ב"ס אלנהדה 10/2023
  14:00 15/06/2023 31/05/2023 22/05/2023 לפינוי פסולת ואשפה 09/2023
  14:00 25/05/2023 18/05/2023  15/05/2023

לבניית מתנ"ס ערערה שלב ג'

08/2023
  15:00 21/05/2023 15/05/2023 שעה 14:00 04/05/2023 לביצוע עבודות פיתוח סלילה וריבוד כביש חור סקר וחניית בית ספר מקיף עארה בעארה וערערה 07/2023
  14:00 18/04/2023 10/04/2023 שעה 14:00 28/03/2023 מכרז מס' 06/2023 הזמנה לקבלת הצעות מחיר לבניית מתנ"ס ערערה שלב ג 06/2023
  12:00 06/04/2023 29/03/2023 שעה 12:00 23/03/2023 05/2023
  14:00 05/04/2023 29/03/2023 19/03/2023 מכרז מס' 04/2023 להריסת והקמת בית ספר אלנהדה 04/2023
  14:00 13/04/2023 29/03/2023 20/03/2023 מכרז פומבי מס 03/2023 למתן שירותי תובע עירוני חיצוני 03/2023
  12:00 06/03/2023  19/02/2023 שעה 12:00 02/02/2023 מכרז פומבי מס' 02/2023 להפעלת בית ספר שש-שנתי מקיף עארה (סמל מוסד 384461) 02/2023
  15:00 09/02/2023 02/02/2023 22/01/2023 מכרז 01.2023 להריסה והקמת בית ספ ר אלנהדה 01/2023
  15:30 15/01/2023 09/01/2023 25/12/2022 מכרז 30/2022 לביצוע עבודות פיתוח סלילה וריבוד כביש חור סקר וחניית בית ספר מקיף עארה בעארה וערערה 30/2022
  15:00 29/12/2022 21/12/2022 13/12/2022 מכרז 29/2022 לקבלת הצעות מחירה להריסה והקמת מבנה חדש עבור בי"ס אלנהדה 29/2022
  15:00 28/12/2022 20/12/2022 13/12/2022 מכרז 28/2022 למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים 28/2022
  15:00 07/12/2022 05/12/2022 01/12/2022 מכרז פומבי 27/2022 להפעלת חוגים ותוכניות חינוכיות במסגרת התכנית אתגרים 27/2022
  15:00 24/11/2022 20/11/2022 07/11/2022 מכרז 26/2022 לביצוע עבודות תכנון ופיקוח עליון כבישים 11+ 23 26/2022
  15:00 21/11/2022 14/11/2022 25/10/2022 מכרז מספר 25/2022 להכנת תכנית בניין עיר, לשתי מובלעות חקלאיות במתחם 10 "אלדהראת"  בתכנית המתאר הכוללנית 25/2022
  15:00 30/10/2022 20/10/2022 11/10/2022 עבודות תכנון ופיקוח עליון שדרוג מגרשים משולבים 24/2022
  15:00 30/10/2022 24/10/2022 11/10/2022 למתן שרותי תכנון להכנת תכנית בניין עיר ל "שכונת ח'ור סקר- ואדי אלקסב – מתחם 3 23/2022
  15:00 30/10/2022 20/10/2022 06/10/2022 מכרז פומבי 22/2022 למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים 22/2022
  15:00 30/10/2022 20/10/2022 06/10/2022 מכרז פומבי 21/2022  לאספקת שירותי מדידה וסקר נכסים על בסיס Gis 21/2022
  15:00 30/10/2022 16/10/2022 06/10/2022  מכרז פומבי 20/2022 לאספקת כרטיסים נטענים לגננות 20/2022
  15:00 20/09/2022 13/09/2022 05/09/2022 מכרז פומבי 19/2022 למתן שרותי תכנון להכנת תכנית בניין עיר ל "שכונת ח'ור סקר- ואדי אלקסב – מתחם 3  19/2022
  15:00 18/09/2022 12/09/2022 04/09/2022 לאספקה התקנה ואחזקה של מערכת גילוי אש וכיבוי אש במוסדות חינוך 18/2022
  15:00   28/08/2022 16/08/2022 מכרז 17/2022 לאספקת טובין מסוג נייר וציוד משרדי ומתכלה למוסדות ציבור 17/2022
  15:00 15/08/2022 10/08/2022 02/08/2022 מכרז פומבי מספר 16/2022 שדרוג אצטדיון ערערה 16/20200
  15:00 03/08/2022 28/07/2022 21/07/2022 מכרז פומבי מספר 15/2022  למתן שרותי תכנון להכנת תכנית  בניין עיר למתחם 10 15/2022
  15:00 21/07/202 17/07/2022 04/07/2022 מכרז פומבי מספר 14/2022 לביצוע עבודות שיפוץ מוסדות חינוך ערערה עארה 14/07/2022
  15:00 28/06/2022 22/06/2022 13/06/2022 לביצוע עבודות תכנון ופיקוח עליון למגרש משולב מקורה 13/2022
  15:00 28/06/2022 22/06/2022 13/06/2022 לביצוע עבודות תכנון ופיקוח עליון למבנה רב תכלית
 
12/2022
  15:00 12/05/2022 26/04/2022 20/04/2022 8+9+11 למתן שירותי תכנון מתחם בניין במתחמים מספר  11/2022
  15:00 14/04/2022 07/04/2022 27/03/2022 לביצוע עבודות הנגשה מבנה המועצה ואולם ספורט ערערה 10/2022
  15:00 14/04/2022 05/04/2022 24/03/2022 להכנת תכנית בניין עיר למתחם 10 בתכנית המתאר הכוללנית 09/2022
  15:00 14/04/2022 05/04/2022 24/03/2022 להכנת תכנית בניין עיר למתחם 8+9+11  בתכנית המתאר הכוללנית 08/2022
  15:00 31/03/2022 29/03/2022 23/03/2022 לביצוע עבודות פיתוח וגינון כניסת ערערה 07/2022
  15:00 17/03/2022 14/03/2022 10/03/2022

ביצוע תכניות ופעולות לצמצום ומניעה של תחלואה תעסוקתית ולהגברת הבטיחות והגֵּהוּת

06/2022
  15:00 17/03/2022 14/03/2022 08/03/2022 לביצוע עבודות פיתוח וגינון כניסת הישוב ערערה 05/2022
  15:00 15/03/2022 10/03/2022 06/03/2022 לתכנון ופיקוח עליון מגרש משולב מקורה 04/2022
  15:00 15/03/2022 10/03/2022 06/03/2022 לתכנון ופיקוח עליון מבנה רב תכליתי 03/2022
  15:00 24/02/2022 17/02/2022 15/02/2022 להגשת הצעות לביצוע תכנית העצמת צעירים בעארה וערערה ושילובם במעורבות חברתית במסגרת קול קורא שפורסם ע"י קרנות הביטוח לאומי 02/2022
  15:00 24/02/2022 17/02/2022 06/02/2022 מכרז פומבי מספר 01/2022 לביצוע עבודות פיתוח סלילה וריבוד כבישים בעארה ערערה 01/2022
  15:00 14/11/2021 01/11/2021  20/10/2021 מכרז פומבי 29/2021 שיורתי גבייה משפטיים עבור המועצה המקומית עארה ערערה 29/2021
  15:00 20/09/2021 16/09/2021 07/09/2021 מכרז מסגרת מספר 28/2021 להפקת אירועים 28/2021
  15:00 16/09/2021 09/09/2021 שעה 14:00 03/09/2021

מכרז פומבי מספר 27/2021 לביצוע עבודות תכנון, אספקה והתקנת סככות הצללה במוסדות חינוך וברחבי הישוב ערערה

27/2021
  15:00 30/09/2021 26/09/2021 30/08/2021 מכרז פומבי מס' 25/2021 למתן שירותי תובע חיצוני עבור מועצה מקומית עארה ערערה 25/2021
  15:00 14/10/2021 20/09/2021 שעה 15:00 13/09/2021 מכרז פומבי מספר 24/2021 הזמנה להציע הצעות להפעלת מועדונית למתבגרים בערערה 24/2021
  1500 06/09/2021 01/09/2021 שעה 14:00 26/08/2021 מכרז פומבי 23/2021 לביצוע עבודות עפר ופיתוח בבתי קברות עארה ערערה 23/2021
  15:00 25/08/2021   16/08/2021 מכרז פומבי מס' 2021/22 בדבר הקמת והפעלת עגלה לאספקת מזון קל ומוצרי שתייה- עסק מסוג" בית אוכל אחר" בבית ספר חט"ב ערערה 22/2021
  15:00 15/08/2021 09/08/2021 30/07/2021 מכרז פומבי מספר 21/2021 לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית 21/2021
  15:00 15/08/2021 09/08/2021 30/07/2021 מכרז פומבי מספר 20/2021 ר לבניית והקמת קיר תומך בחלקה 71 גוש 1 20/2021
  12:00 05/08/2021 02/08/2021 26/07/2021 מכרז מספר 19/2021 הזמנה לקבלת הצעות בדבר רשות שימוש והפעלת קיוסק בבית ספר תיכון ערערה 19/2021
  15:00 15/08/2021 08/08/2021 02/08/2021 מכרז מספר 18/2021 לאספקת ארוחות למוסדות חינוך ורווחה בעארה וערערה 18/2021
  15:00 01/08/2021   19/07/2021 מכרז פומבי מספר 17/2021 לביצוע עבודות בינוי ושיפוץמוסדות חינוך ערערה עארה 17/2021
  15:00 13/07/2021   05/07/2021 מכרז 16/2021לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית 16/2021
  15:00 14/06/2021 10/06/2021 07/06/2021 מכרז 15/2021לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית 15/2021
  15:00 27/05/2021 16/05/2021 04/05/2021 מכרז פומבי מספר 14/2021 לביצוע עבודות פיתוח סלילה וריבוד כבישים 14/2021
  15:00 06/05/2021   22/04/2021 מכרז פומבי מספר 13/2021 לביצוע עבודות התקני בטיחות וסימון כבישים  בעארה וערערה 13/2021
  15:00 09/05/2021   25/04/2021 מכרז פומבי מספר 2021/12 לביצוע עבודות הנגשה פרטנית במסודות חינוך 12/2021
  15:00 28/04/2021   20/04/2021 מכרז פומבי 11/2021בקשת הצעות לייצור, אספקה, והתקנת שלטי הכוונה בתחום שיפוט המועצה המקומית עארה ערערה 11/2021
  15:00 9/05/2021   22/04/2021 מכרז פומבי מספר 10/2021 למתן שירותי   אחזקה ואספקת חומרים לכר דשא במגרש כדורגל ערערה 10/2021
  15:00 28/04/2021   12/04/2021 מכרז פומבי מספר 09/2021 בניית והקמת קיר תומך שכונת אלעין 09/2021
  15:00 25/04/2021   12/04/2021 מכרז פומבי מספר 08/2021 ביצוע עבודותפיתוח סלילה וריבוד כיבישים 08/2021
  15:00 25/04/2021   12/04/2021 מכרז פומבי מספר 07/2021 בעניין הביטוחים 07/2021
  15:00 21/03/2021   09/03/2021 מכרז פומבי מספר 06/2021 למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים 06/2021
  15:00 14/03/2021   21/02/2021 מכרז פנימי מספר 05/2021 לביצוע פרויקט הנגשות פרטניות במוסדות חינוך בעארה וערערה 05/2021
  15:00 17/02/2021   11/02/2021 מכרז פומבי מספר 04/2021 לביצוע עבודות השלמה בבית ספר טאהא חוסין 04/2021
  15:00 11/02/2021   23/01/2021 מכרז פומבי מספר 03/2021 להקמת ותחזוקת מתקני אנרגיה סולארית 03/2021
  15:00 31/01/2021   15/01/2021 מכרז פומבי 2/2021 לאספקת, ציוד חשמל תאורה צבע ואינסטלציה 02/2021
  15:00 31/01/2021   08/01/2021 מכרז מספר 01/2021 לבניית והקמת מרכז תעסוקה בערערה 01/2021
  15:00   07/01/2021   31/12/2020 מכרז מספר 29/2020 להפעלת חוגי פנאי והעשרה ו/או תכניות חינוכיות במסגרת תכנית "אתגרים" במדור הנוער בחינוך הבלתי פורמאלי במועצה מקומית ערערה  29/2020
  15:00 06/01/2021   24/12/2020 מכרז מספר 35/2020  לביצוע תיקון ליקויים סקר בטיחות גינה ציבורית ערערה 35/2020
  15:00 04/01/2021   27/12/2020 מכרז מספר 34/2020 להזמנת חברות ביטוח להגיש לה הצעות ביטוח לצרכיה השוטפים של המועצה המצויים ברחבי המועצה 34/2020
  15:00 04/01/2021   20/12/2020 מכרז מספר 33/2020 למתן שירותי תכנון אדריכלי מקיף ופיקוח עליון להקמת אודיטוריום ושדרה מרכזי 33/2020
  15:00 04/01/2021   20/12/2020 מכרז מספר 32/2020 לביצוע עבודות תכנון ופיקוח עליון לחידוש מבנה בית ספר תיכון ערערה 32/2020
  15:00 20/12/2020   14/12/2020 מכרז מספר 31/2020 לאספקת מזון וחומרי ניקיון למועצה ולמועדנויות 31/2020
  15:00 01/12/2020   12/11/2020 מכרז מספר 30/2020 לביצוע עבודת התקנת מעלית בית ספר טאהא חוסין 30/2020
  15:00 22/11/2020   12/11/2020 מכרז מספר 28/2020 לביצוע עבודת הגשות בתי ספר בעארה ערערה 28/2020
  15:00 18/11/2020   04/11/2020 מכרז מספר 27/2020 הפעלת צהרונים וקייטנות במסגרת התוכנית -ניצנים 27/2020
  15:00 25/10/2020   11/10/2020 מכרז מספר 26/2020 לביצוע עבודות שיפוץ חצר ב"ס חט"ב ערערה 26/2020
  15:00 25/10/2020   11/10/2020 מכרז מספר 25/2020 לביצוע עבודות תכנון ופיקוח צמוד לקירוי והשלמות במגרשים משולב 25/2020
  15:00 11/10/2020 04/10/2020 2309/2020

מכרז פומבי  24/2020 למתן שירותי ייעוץ ותכנון  אדריכלי מקיף ופיקוח עליון להקמת בית ספר יסודי חט"ב אלנהדה

24/2020
  15:00 28/09/2020 24/09/2020 14/09/2020

מכרז פומבי  23/2020 לביצוע עבודות תכנון ופיקוח צמוד לקירוי והשלמו במגרשים בשני מגרשים

23/2020
  15:00 20/09/2020 17/09/2020 14/09/2020

מכרז פומבי  22/2020 לביצוע עבודות תכנון ופיקוח עליון להקמת גגות סולאריים על מבני ציבור

22/2020
  15:00 17/09/2020   06/09/2020

מכרז פומבי  21/2020 לביצוע עבודות קירוי קבוע בבי"ס בערערה

21/2020
  15:00 17/09/2020   06/09/2020

מכרז פומבי  20/2020 לביצוע עבודות שיפוץ חצר בי"ס חט"ב בערערה

20/2020
  15:00 07/09/2020   27/08/2020

מכרז פומבי  19/2020 להפעלת תכנית עוזרי חינוך בבתיה"ס היסודיים

19/2020
  15:00 30/08/2020   20/08/2020 מכרז פומבי לאספקת מוצרי מזון ומצרי ניקיון במועצה מקומית ולמועדניות ב ערערה 18/2020
  15:00 19/08/2020   04/08/2020 מכרז פומבי לביצוע עבודות קירוי קבע בבית ספר תיכון ערערה 17/2020
  15:00 16/08/2020   29/07/2020 מכרז פומבי לקבלת הצעות מחיר לאספקה, ציוד יסודי להתאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 16/2020
  15:00 16/08/2020   29/07/2020 מכרז פומבי לקבלת הצעות מחיר להסעות תלמידים 15/2020
  15:00 30/06/2020   18/06/2020 מכרז פומבי לביצוע עבודות תכנון ופיקוח עליון לשדרוג אצטדיון כדורגל   14/2020
  15:00 05/07/2020   18/06/2020 מכרז פומבי להקמת מרז הפיס לאזרח הותיק בכפר עארה 13/2020
    30/06/2020   15/06/2020

קול קורא לשכירת מבנה בערערה

 
        27/04/2020 קול קורא להצטרף למאגר ספקים 2020  
  15:00 14/05/2020   23/04/2020 להכנת תכנית בניין עיר לשכונת אלדהראת 12/2020
  15:00 06/05/2020   15/04/2020 לקבלת שירותים טיפול בפסולות אריזות ומחזור 11/2020
  15:00 06/05/2020 26/04/2020 15/04/2020  למתן שירותי יועץ נגישות מתו"ס ונגישות שירות 10/2020
  15:00 06/05/2020 26/04/2020 15/04/2020 מכרז 9/2020 למתן שירותי ייעוץ לניהול סיכונים, ביטוח ואחריות 09/2020
  15:00 15/04/2020 09/04/2020 29/03/2020 מכרז פומבי 8/2020 לביצוע עבודות קירוי קבוע  בית ספר תיכון ערערה 08/2020
  15:00 09/04/2020 24/03/2020 11/03/2020 מכרז פומבי מספר 7/2020 בניית והקמת גני ילדים בכפר עארה (גוש 12157 חלקות  28 ו 29 )   ( * הארכה)  07/2020
  15:00 01/04/2020 02/03/2020 24/02/2020 מכרז פומבי מספר 6/2020 להכנת תכנית בינוי ופיתוח בקנ-מ 1:500 למתחם שכונה דרומית מועצה מקומית עארה ערערה ( * הארכה)  06/2020
  15:00 01/04/2020 02/03/2020 24/02/2020 מכרז פומבי מספר 05/2020 ביצוע הכנת תכנית בניין עיר למתחם 6+7+2 בתכנית המתאר הכוללנית ( * הארכה)  05/2020
  15:00 01/03/2020 25/02/2020 18/02/2020 מכרז (מסגרת) פומבי מספר 4/2020 ביצוע עבודות אחזקת כבישים, תשתיות ומדרכות 04/2020
  15:00 16/02/2020   26/01/2020  פומבי מספר 03/2020 טיפול בפסולת אריזות למחזור בשטח השיפוט של מועצה מקומית ערערה עארה ( * הארכה)  03/2020
  12:00 26/01/2020 20/01/2020 01/01/2020 מכרז פומבי מספר 02/2020 לבניית והקמת גני ילדים בכפר עארה 02/2020
  15:00 19/01/2020 13/01/2020 05/01/2020 מכרז פומבי מספר 1/2020 למתן שירותי יועץ נגישות מתו-ס ונגישות שירות 01/2020