מכרז פומבי 8/20

מכרז פומבי מספר 8/2020 לביצוע עבודות קירוי קבוע  בית ספר תיכון ערערה

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח .

שם  המכרז : מכרז פומבי מספר 8/2020 לביצוע עבודות קירוי קבוע  בית ספר תיכון ערערה

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  15/04/2020 , שעה  15:00 .

להורדת מסמכי  המכרז: 

שם המסמך  מועד פרסום
כתב כמויות 29/03/2020
מפרט טכני 29/03/2020
הודעה מכרז  פומבי  מס  8-2020 29/03/2020