היערכות להרחבת פעילות המועצה בכפוף להחלת ה "תו הסגול"- כל מה שרצית לשאול

היערכות להרחבת פעילות המועצה בכפוף להחלת ה "תו הסגול"- כל מה שרצית לשאול 

תוכן מועד פרסום
מתווה היערכות 03/05/2020