היסטוריה 2018 כ"א פנימי

تاريخ النشر
86 מכרז פנימי 06/2023 לתפקיד סייע/ת תגבור בחינוך המיוחד 05/12/2023
85 מכרז פנימי 05/2023 לתפקיד אחראי פרויקטים הנדסיים 29/11/2023
84 מכרז פנימי 04/2023 (מבוטל) לתפקיד מנהל מדור גיל רך מ (0-3) 29/11/2023
83 מכרז פנימי מספר 03/2023 לתפקיד לבורנט בבית ספר 29/11/2023
82 מכרז פנימי מספר 02/2023 לתפקיד מנהל מדור ספורט 01/02/2023
81 מכרז פנימי 01/2023 לתפקיד סייע/ת כיתתי בחינוך המיוחד 30.01.2023
80 מכרז פנימי 14/2022 לתפקיד ספרן בבית הספר חט"ב ערערה 22/11/2022
79 מכרז פנימי 13/2022 לתפקיד ספרן בבית הספר תיכון ערערה 22/11/2022
78 מכרז פנימי מספר 2022/12 לתפקיד רכז מעורבות חברתית 20/11/2022
77 מכרז פנימי מספר 11/2022 לתפקיד פסיכולוג מדריך 29/09/2022
76 מכרז פנימי מס' 10/2022 לתפיקד מזכירה בבית ספר שש שנתי תיכון צומח עארה 18/08/2022
75 מכרז פנימי מס09/2022 מנהל בית ספר מקיף שש שנתי עארה 09/08/2022
74 מכרז פנימי 08/2022 לתפקיד סייע/ת כיתתי בחינוך המיוחד 25/07/2022
73 מכרז פנימי מספר 07/2022לתפקיד רכז תכנית מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון יתד 19/07/2022
72 מכרז פנימי מספר 06/2022לתפקיד עו"ס נפגעי עבירה 19/07/2022
71 מכרז פנימי מספר 05/2022 לתפקיד רכז מעורבות חברתית 16/06/2022
70 מכרז פנימי 04/2022 לתפקיד מתאם בריאות יישובי ברשות המקומית 26/04/2022
69 מכרז פנימי מספר 03/2022 לתפקיד רכזי עוגן לבתי ספר 16/02/2022
68 מכרז פנימי 02_2022 לתפקיד מנהל מדור פרוייקטים הנדסיים 26/01/2022
67 מכרז פנימי 01/2022 לתפקיד רכז תכנית מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון יתד 24/01/2022
66 מכרז פנימי מספר 19/2021 לתפקיד מזכיר/ת בבית ספר אלסלאם 22/12/2021
65 מכרז פנימי מספר 2021/18 לתפקיד מנהל מדור ספורט 22/12/2021
64 מכרז פנימי 17/2021 לתפקיד מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 אגד ערערה בסמ"ה 14/12/2021
63 מכרז פנימי מספר 16/2021 לתפקיד מפקח רישוי עסקים ברשות המקומית 13/12/2021
62 מכרז פנימי מספר 15/2021 לתפקיד עובד יחידת משאבי אנוש ברשות 24/11/2021
61 מכרז פנימי מספר 14/2021 לתפקיד מנהל מחלקה שפ"ע 31/10/2021
60 מכרז פנימי מספר 13/2021 לתפקיד רכזת משפחתונים 16/09/2021
59 מכרז פנימי 12/2021 לתפקיד מנהל בית ספר תיכון בערערה 02/08/2021
58 מכרז פנימי 2021/11 לתפקיד אחראי פרויקטים הנדסיים 01/07/2021
57 מכרז פנימי 10/2021 לתפקיד מזכיר/ת למרכז תעסוקה 02/05/2021
56 מכרז פנימי מספר 09/2021 לתפקיד רכז בי"ס כעוגן בקהילה 25/04/2021
55 מכרז פנימי מספר 08/2021 לפקיד גזבר המועצה 22/04/2021
54 מכרז פנימי מספר 07/2021 לתפקיד פסיכולוג חינוכי 5/04/2021
53 מכרז פנימי 06/2021 לתפקיד סייע/ת כיתתי בחינוך המיוחד 04/03/2021
52 מכרז פנימי מספר 05/2021 לתפקיד אם בית נתיבים להורות- יסודי 16/02/2021
51 מכרז פנימי מספר 04/2021 לתפקיד עובד סוציאלי נתיבים להורות- יסודי 16/02/2021
50 מכרז פנימי 03/2021 לתפקיד עו"ס משפחה 29/01/2021
49 מכרז פנימי מספר 01.2021-מנהל מחלקה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים 24/01/2021
49 עדכון בנוסח מכרז פנימי מספר 2/02021 לתפקיד מנהל מחלקה פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים 31/01/2021
48 מכרז פנימי מספר 2020/24 לתפקיד עובד סוציאלי קהילה 9/12/2020
47 מכרז פנימי 23/2020- רכז/ת תוכנית מל"א (מרחב למידה אחר) 29/11/2020
46 מכרז חוזר פנימי 22/2020- מתרגל/ת בכיתת תל"מ (תנופה לבגרות מלאה)- חטיבת ביניים 29/11/2020
45 מכרז פנימי מספר 21/2020 לתפקיד רכז בי"ס כעוגן בקהילה 19/11/2020
44 מכרז פנימי 20/2020 לתפקיד מפקח רישוי עסקים 19/11/2020
43 מכרז פנימי 19/2020 לתפקיד מנהל מדור קידום ורישוי עסקים 19/11/2020
42 מכרז פנימי 17/2020 לתפקיד מנהל מדור נוער והחינוך הבלתי פורמלי 9/11/2020
42 מכרז פנימי 18/2020 לתפקיד מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 אגד ערערה בסמ"ה היחידה: 9/11/2020
41 מכרז פנימי 16.2020- מתרגל בכיתת תל"ם 26/10/2020
40 מכרז פנימי 15/2020 לתפקיד רכז מענים- מגן זהב 26/10/2020
39 מכרז פנימי מספר 14/2020 לתפקיד מדריך/ה לתכנית אור רב תחומי גני חובה 14/10/2020
38 מכרז פנימי 13/2020 לתפקיד מנהל מחלקת רכש והתקשרויות 04/10/2020
37 מכרז פנימי 12/2020 לתפקיד מנהל היחידה לקידום נוער- היל"ה ברשות 08/09/2020
36 מכרז פנימי מספר 11/2020 לתפקיד עו"ס משותפת ערערה 02/09/2020
35 מכרז פנימי 10/2020 לתפקיד מנהל מחלקת משאבי אנוש 15/07/2020
34 מכרז פנימי 09/2020 לתפקיד מנהל מדור גביה 29/06/2020
33 מכרז פנימי 08/2020 לתפקיד מנהל בית ספר תיכון ערערה 24/06/2020
32 "מכרז פנימי מספר 07/2020 לתפקיד עו"ס במרכז "עוצמה 14/06/2020
31 מכרז פנימי 06/2020 לתפקיד מנהל מרכז תעסוקה
30 מכרז פנימי מספר 05/2020 לתפקיד עובד סוציאלי נושמים לרווחה
29 מכרז פנימי 04/2020 לתפקיד רכז תעסוקה במסגרת מרכז עוצמה
28 מתן אורכה עד ליום 09.02.2020 - מכרז פנימי מספר 2020/03 לתפקיד מזכיר/ת מנכ"ל במועצה
27 تمديد الموعد الاخير للتقديم للمناقصة الداخلية رقم 15.2019
26 מכרז פנימי מספר 02.2020 מכרז פנימי לתפקיד מדריכה לתכנית אור רב תחומי גני חובה
25 מכרז פנימי מספר 15/2019 לתפקיד אם בית מועדונית משותפת
24 מכרז פנימי 14/2019 לתפקיד עובד סוציאלי כוללני ברשות המקומית
23 מכרז פנימי 13/2019 לתפקיד עו"ס מועדונית
22 מכרז פנימי מספר 12/2019 לתפקיד מדריך/ת פנאי
21 מכרז פנימי מספר 11/2019 לתפקיד מנהל המדור לפיתוח כלכלי ולמיצוי משאבים
20 מכרז פנימי מספר 10/2019 לתפקיד גזבר המועצה
19 מכרז פנימי מספר 09/2019 לתפקיד רכז התנדבותי רשותי
18 מכרז פנימי 08/2019 לתפקיד רכז קהילתי
17 מכרז פנימי 07/2019 לתפקיד עוזר מהנדס המועצה לנושאים אסטרטגיים
16 מכרז פנימי 6.2019 לתפקיד עובד סוציאלי (משטרה)
15 מכרז פנימי 05/2019 לתפקיד מנהל היחידה לקידום נוער- היל-ה ברשות
14 הודעה על הארכת מועד ושינוי תנאי הסף מכרז פנימי 04/2019 לתפקיד מנהל יחידת נוער והחינוך הבלתי פורמלי
13 مناقصة داخلية رقم 4/2019 مدير وحدة التربية اللامنهجية
12 מכרז פנימי מספר 3/2019 לתפקיד רכז תכנית מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון יתד
11 מכרז פנימי 2/2019 לתפיקד עובד/ת סוציאלי נערות במצוקה
10 מכרז פנימי מספר 1/2019 לתפקיד מנהל תחום מניעת אלימות ופשיעה
9 מכרז פנימי מס 24/2018 מנהל מרכז תעסוקה
8 מכרז פנימי 23/2018 לתפקיד מנהל היחידה לקידום נוער- היל"ה ברשות
7 7מכרז פנימי 22/2018 לתפקיד עובד קידום נוער- (חינוך-טיפול)
6 מכרז פנימי 21/2018 לתפקיד עובד סוציאלי מועדונית שיקומית אלהלאל
5 מכרז פנימי 20/2018 לתפקיד מדריכה במועדונית שיקומית אלהלאל
4 מכרז פנימי 19/2018 לתפקיד אם בית במועדונית שיקומית אלהלאל
3 מכרז פנימי 18/2018 לתפקיד מתאם בריאות ישובי
2 מכרז פנימי 17/2018 לתפקיד מזכרית מרכז תרבות נוער וספורט
1 מכרז פנימי 16/2018 לתפקיד מנהל בית ספר תיכון בעארה