מס"ד מכרזים כח אדם פנימיים הורדה תאריך פרסום
37 מכרז פנימי 12/2020 לתפקיד מנהל היחידה לקידום נוער- היל"ה ברשות הורדה 08/09/2020
36 מכרז פנימי מספר 11/2020 לתפקיד עו"ס משותפת ערערה הורדה 02/09/2020
35 מכרז פנימי 10/2020 לתפקיד מנהל מחלקת משאבי אנוש הורדה 15/07/2020
34 מכרז פנימי 09/2020 לתפקיד מנהל מדור גביה הורדה 29/06/2020
33 מכרז פנימי 08/2020 לתפקיד מנהל בית ספר תיכון ערערה הורדה 24/06/2020
32 "מכרז פנימי מספר 07/2020 לתפקיד עו"ס במרכז "עוצמה הורדה 14/06/2020
31 מכרז פנימי 06/2020 לתפקיד מנהל מרכז תעסוקה הורדה
30 מכרז פנימי מספר 05/2020 לתפקיד עובד סוציאלי נושמים לרווחה הורדה
29 מכרז פנימי 04/2020 לתפקיד רכז תעסוקה במסגרת מרכז עוצמה הורדה
28 מתן אורכה עד ליום 09.02.2020 - מכרז פנימי מספר 2020/03 לתפקיד מזכיר/ת מנכ"ל במועצה הורדה
27 تمديد الموعد الاخير للتقديم للمناقصة الداخلية رقم 15.2019 הורדה
26 מכרז פנימי מספר 02.2020 מכרז פנימי לתפקיד מדריכה לתכנית אור רב תחומי גני חובה הורדה
25 מכרז פנימי מספר 15/2019 לתפקיד אם בית מועדונית משותפת הורדה
24 מכרז פנימי 14/2019 לתפקיד עובד סוציאלי כוללני ברשות המקומית הורדה
23 מכרז פנימי 13/2019 לתפקיד עו"ס מועדונית הורדה
22 מכרז פנימי מספר 12/2019 לתפקיד מדריך/ת פנאי הורדה
21 מכרז פנימי מספר 11/2019 לתפקיד מנהל המדור לפיתוח כלכלי ולמיצוי משאבים הורדה
20 מכרז פנימי מספר 10/2019 לתפקיד גזבר המועצה הורדה
19 מכרז פנימי מספר 09/2019 לתפקיד רכז התנדבותי רשותי הורדה
18 מכרז פנימי 08/2019 לתפקיד רכז קהילתי הורדה
17 מכרז פנימי 07/2019 לתפקיד עוזר מהנדס המועצה לנושאים אסטרטגיים הורדה
16 מכרז פנימי 6.2019 לתפקיד עובד סוציאלי (משטרה) הורדה
15 מכרז פנימי 05/2019 לתפקיד מנהל היחידה לקידום נוער- היל-ה ברשות הורדה
14 הודעה על הארכת מועד ושינוי תנאי הסף מכרז פנימי 04/2019 לתפקיד מנהל יחידת נוער והחינוך הבלתי פורמלי הורדה
13 مناقصة داخلية رقم 4/2019 مدير وحدة التربية اللامنهجية הורדה
12 מכרז פנימי מספר 3/2019 לתפקיד רכז תכנית מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון יתד הורדה
11 מכרז פנימי 2/2019 לתפיקד עובד/ת סוציאלי נערות במצוקה הורדה
10 מכרז פנימי מספר 1/2019 לתפקיד מנהל תחום מניעת אלימות ופשיעה הורדה
9 מכרז פנימי מס 24/2018 מנהל מרכז תעסוקה הורדה
8 מכרז פנימי 23/2018 לתפקיד מנהל היחידה לקידום נוער- היל"ה ברשות הורדה
7 7מכרז פנימי 22/2018 לתפקיד עובד קידום נוער- (חינוך-טיפול) הורדה
6 מכרז פנימי 21/2018 לתפקיד עובד סוציאלי מועדונית שיקומית אלהלאל הורדה
5 מכרז פנימי 20/2018 לתפקיד מדריכה במועדונית שיקומית אלהלאל הורדה
4 מכרז פנימי 19/2018 לתפקיד אם בית במועדונית שיקומית אלהלאל הורדה
3 מכרז פנימי 18/2018 לתפקיד מתאם בריאות ישובי הורדה
2 מכרז פנימי 17/2018 לתפקיד מזכרית מרכז תרבות נוער וספורט הורדה
1 מכרז פנימי 16/2018 לתפקיד מנהל בית ספר תיכון בעארה הורדה