חקיקה ברישוי עסקים

 

מספר סידורי תוכן
1. צו רישוי עסקים
2. חוק רישוי עסקים

 

 

º     מבוא  לרישוי עסקים 


º     תהליך הרישוי תרשים 


º     אגרת הרישוי תרשים 


º     מדיניות המועצה בנושא  רישוי         עסקים 


º     מפרט אחיד דרישות   רשות            הרישוי


º     ריכוז הרפורמה


º     נגישות ברישוי העסקים 


º     השגה


º     חקיקה ברישוי עסקים 


º     עסקים בימי הקורורנה