מחלקת גבייה

 

שנת צו מיקום המסמך
2019 לחץ כאן 
הודעה בדבר צו 2019 לחץ כאן 
שינוי בצו 2018 לחץ כאן 
2014 - 2015 לחץ כאן