מס היסטוריה 2018 כ"א פנימי הורדה תאריך פרסום
1 מכרז פנימי מספר 15/2018 לתפקיד רכז חוגים הורדה
2 מכרז פנימי מספר 14/2018 לתפקיד עובד סוציאלי לתכנית מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון יתד הורדה
3 מכרז פנימי 13/2018 לתפקיד פסיכולוג חינוכי הורדה
4 מכרז פנימי מס 12/2018 עובד סוציאלי לטיפול בנפגעי סמים ואלכהול הורדה
5 מכרז פנימי 2018/11 לתפקיד מדריכה לתכנית אור מודל רב תחומי גני חובה הורדה
6 מכרז פנימי 10/2018 לתפקיד מנהל רכש הורדה
7 מכרז פנימי מס 9/2018 לתפקיד עובד משאבי אנוש הורדה
8 مناقصة داخلية رقم 8/2018 لوظيفة مستشار قضائي - מכרז פנימי 08/2017 לתפקיד יועץ משפטי לרשות המקומית הורדה
9 מכרז פנימי 06/2018 לתפקיד רכז חינוך מיוחד הורדה
10 מכרז פנימי 07/2018 לתפקיד עו-ס משפחה הורדה
11 מכרז פנימי 05/2018 לתפקיד עובד סוציאלי נוער וצעירים במצוקה ברשות המקומית הורדה
12 מכרז פנימי מס 4/2018 לתפקיד אב בית מתנ-ס ערערה הורדה
13 מכרז פנימי מס 3/2018 לתפקיד אב בית אולם ספורט הורדה
14 מכרז פנימי 2/2018 עובד משאבי אנוש הורדה
15 مناقصة داخلية رقم 1/2018 عامل مختبر لمواضيع العلوم הורדה
16 مناقصة داخلية رقم 23/2017 لمسؤول طاقم( عمال الحدائق) הורדה
17 مناقصة داخلية رقم 22/2017 اذن وقيم على المدرسة (الثانوية عرعرة) מכרז פנימי 22/2017 לתפקיד אב בית בית ספר תיכון ערערה הורדה
18 مناقصة داخلية 20/2017 لوظيفة سكرتيرة في المدرسة الثانوية عرعرة מכרז פנימי 20/2017 מזכירה בבית ספר תיכון ערערה הורדה
19 مناقصة داخلية رقم 21/2017 اذن وقيم على المدرسة (السلام) מכרז פנימי 21/2017 לתפקיד אב בית בית ספר אלסלאם הורדה
20 مناقصة داخلية رقم 18/2017 لوظيفة مسؤول مواصلات عامة داخل السلطة المحلية عارة عرعرة הורדה
21 مناقصة داخلية رقم 17/2017 لوظيفة عامل/ة اجتماعي/ة للفتيان والشباب מכרז פנימי 17/2017 לתפקיד עו-ס נוער וצעירים הורדה
22 مناقصة داخلية رقم 16/2017 عاملة اجتماعية فتيات بضائقة البيت الدافئ הורדה
23 מכרז פנימי 15/2017 מזכירה ועדת תכנון טיפול והערכה הורדה
24 מכרז פנימי 14/2017 מרכז נושא ועדת תכנון טיפול והערכה הורדה
25 مناقصة داخلية رقم 13/2017 لوظيفة عامل نظافة مباني عامة הורדה
26 مناقصة داخلية رقم 11/2017 مدير وحدة الشبيبة מכרז פנימי מס 11/2017 לתפקיד מנהל יחידת הורדה
27 مناقصة داخلية رقن 12/2017 مسؤول قسم الصحة מכרז פנימי מס 12/2017 לתפקיד תברואן הורדה
28 مناقصة داخلىة رقم 10/2017 مركز العمل التطوعي - מכרז פנימי מס 10/2017 רכז התנדבותי רשותי הורדה
29 مناقصة داخلية رقم 9/2017 لوظيفة مرشد وقائي في المدارس ضمن برنامج بلدة امنة - מכרז פנימי מס 9/2017 מדריך מוגנות בבתי ספר (עיר ללא אלימות) הורדה
30 مناقصة داخلية رقم 8/2017 لوظيفة سكرتيرة مدرسة - מכרז פנימי 8/2017 לתפקיד מזכירת בית ספר הורדה
31 تمديد الموعد الاخير لتقديم الطلبات مناقصة داخلية رقم 19/2017 عامل اجتماعي لرعاية المسن הורדה
32 مناقصة داخلية رقم 20/2017 لوظيفة عامل اجتماعي مسؤول رعاية المسن מכרז פנימי עו-ס זקן-מרכז תכנית זקנים הורדה
33 مناقصة داخلية رقم 7/2017 لوظيفة موظفة استقبال للمجلس المحلي عارة عرعرة הורדה
34 مناقصة داخلية رقم 6/2017 لوظيفة مركز المدرسة ضمن برنامج (مرساة المجمتع) רכז בית ספר כעוגן בקהילה הורדה
35 مناقصة داخلية رقم 5/2017 لوظيفة مركز فعاليات ومشاريع قسم الشبيبة הורדה
36 مناقصة داخلية رقم 4/2017 مركز قيادة شابة הורדה
37 مناقصة داخلية رقم 3/2017 لوظيفة عامل/ة اجتماعي/ة فتية وشبيبة في ضائقة הורדה
38 مناقصة داخلية رقم 2/2017 لوظيفة مركز العمل التطوعي הורדה
39 مناقصة داخلية رقم 1/2017 لوظيفة ضابط الدوام المنتظم הורדה
40 مناقصة داخلية 36/2016 عامل/ة اجتماعي شمولي הורדה
41 مناقصة داخلية 35/2016 لوظيفة مناقصة داخلية لوظيفة مركز لجنة قانون تأمين الخدمات الاجتماعية قسم الرفاه الاجتماعي הורדה
42 מכרז פנימי 34/2016 מדריך חינוכי במועדונית משפחתית مناقصة داخلية 34/2016 مرشد/ة نويدي הורדה
43 מכרז פנימי 33/2016 לתפקיד רכז מרכז נוער ישובי مناقصة داخلية 33/2016 لوظيفة مركز لمركز الشبيبة البلدي הורדה
44 מכרז פנימי 31/2016 לתפקיד עובד קידום נוער (חינוך - טיפול) مناقصة داخلية 31/2016 موظف وحدة لتطوير الشبيبة - تربية ومعالجة הורדה
45 مناقصة داخلية 30/2016 مدير وحدة تطوير الشبيبة הורדה
46 מכרז פנימי מדריך חברתי למרכז נוער ישובי مناقصة داخلية 32/2016 لوظيفة مرشد اجتماعي لمركز الشبيبة البلدي הורדה
47 מכרז פנימי 29/2016 לתפקיד רכז השכלה היל-ה - مناقصة داخلية 29/2016 مركز تعليم - اكمال التعليم الاساسي הורדה
48 مناقصة داخلية رقم 28/2016 سكرتيرة قسم المحاسب מכרז פנימי מספר 28/2016 מזכירת מחלקת גזברות הורדה
49 مناقصة داخلية رقم 23.2016 عامل مختبر للمواضيع العلمية المدارس الاعدادية מכרז פנימי מספר 23.2016 לבורנט מדעים בתי ספר חטיבת ביניים הורדה
50 مناقصة داخلية رقم 27.2016 لوظيفة فني مختبر للمواضيع والورشات التكنولجية في المدرسة الثانوية מכרז פנימי מספר 27.2016 טכנאי מעבדה טכנולוגית בבית ספ הורדה
51 مناقصة داخلية رقم 26.2016 لوظيفة عامل/ة اجتماعي/ة מכרז פנימי מספר 26.2016 לתפקיד עובד סוציאלי כוללני הורדה
52 مناقصة داخلية رقم 25.2016 لوظيفة مركز لجنة قانون تأمين الخدمات الاجتماعية מכרז פנימי מספר 25.2016 לתפקיד מרכז ועדת חוק ביטוח סיעוד מחלקת רווחה הורדה
53 مناقصة داخلية رقم 24.2016 لوظيفة مرشد ومسؤول طاقم عمل قسم الرفاه الاجتماعي מכרז פנימי מספר 24.2016 מדריך מרכז צוות במחלקת הרווחה הורדה
54 مناقصة داخلية رقم 20.2016 أذنة في مدارس عارة عرعرة מכרז פנימי מספר 20.2016 שרתים בבתי ספר עארה ערערה הורדה
55 مناقصة داخلية رقم 18.2016 عمال نظافة في مكاتب المجلس المحلي מכרז פנימי מספר 18.2016 עובד ניקיון במשרדי המועצה הורדה
56 مناقصة داخلية رقم 22.2016 مركز تشغيل (قسم الرفاه الاجتماعي)מכרז פנימי מספר 22.2016 רכז תעסוקה ברשות מקומית הורדה
57 مناقصة داخلية رقم 21.2016 لوظيفة قيمة على النويدي (قسم الرفاه الاجتماعي) מכרז פנימי מספר 21.2016 לתפקיד אם בית במועדונית שיקומית הורדה
58 מכרז פנימי מספר 19.2016 מזכיר מחלקת רווחה - مناقصة داخلية 19.2016 سكرتير/ة قسم الرفاه الاجتماعي הורדה
59 مناقصة داخلية رقم 17.2016 موظف في قسم الصيانة מכרז פנימי מספר 17.2016 עובד תחזוקה הורדה
60 مناقصة داخلية رقم 16.2016 لوظيفة مراقب سفريات מכרז פנימי מספר 14.2016 פקח הסעות במועצה הורדה