מס"ד מכרזים כוח אדם חיצוניים הורדה תאריך פרסום
1 تمديد الموعد الاخير للانضمام لسجل الموردين الخاص بالاستشاريين/ מתן אורכה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים עד ל 08/02/2018 הורדה
2 مناقصة خارجية رقم 01/2018 مسؤول طاقم (عمال الحدائق) אחראי צוות גינון הורדה
3 مناقصة خارجية رقم 27/2017 اذن وقيم على المدرسة (الثانوية عرعرة) מכרז חיצוני 27/2017 לתפקיד אב בית בית ספר תיכון ערערה הורדה
4 مناقصة خارجية رقم 26/2017 لوظيفة مسؤول مواصلات عامة داخل السلطة المحلية عارة عرعرة הורדה
5 مناقصة خارجية رقم25/2017 لوظيفة عاملة اجتماعية فتيات بضائقة البيت الدافئ عارة הורדה
6 مناقصة خارجية رقم 24/2017 لوظيفة مركز العمل التطوعي הורדה
7 مناقصة خارجية رقم 23/2017 لوظيفة مرشد اجتماعي ضمن مشروع النهوض بالشباب הורדה
8 مناقصة خارجية رقم 22/2017 مسؤول قسم الصحة מכרז חיצוני מס 22/2017 לתפקיד תברואן הורדה
9 مناقصة خارجية رقم 21/2017 مناقصة خارجية 21/2017 لوظيفة ضمن مشروع النهوض بالشباب (تربية ومعالجة)-עובד קידום נוער (חינוך-טיפול) הורדה
10 الاعلان عن تمديد الموعد النهائي لتقديم طلب لوظائف شاغرة رقم 19/2017 + 20/2017
11 مناقصة خارجية رقم 20/2017 مركز العمل التطوعي/ מכרז חיצוני מס 20/2017 רכז התנדבותי רשותי הורדה
12 مناقصة خارجية رقم 19/2017 لوظيفة مرشد وقائي في المدارس ضمن برنامج بلدة امنة -مناقصة خارجية رقم 19/2017 لوظيفة مرشد وقائي في المدارس ضمن برنامج بلدة הורדה
13 مناقصة خارجية 17/2017 لوظيفة ضمن مشروع النهوض بالشباب (تربية ومعالجة) הורדה
14 مناقصة خارجية رقم 18/2017 لوظيفة مدير وحدة تطوير الشبيبة הורדה
15 مناقصة خارجية 16/2017 لوظيفة مركز برنامج التعليم الاساسي والمكمل (هيلا) ضمن مشروع النهوض بالشباب הורדה
16 مناقصة خارجية رقم 15/2017 لوظيفة مركز المدرسة ضمن برنامج (مرساة المجمتع) רכז בית ספר כעוגן בקהילה הורדה
17 وظيفة شاغرة ضابط دوام مدرسي مناقصة رقم 14/2017 מכרז חיצוני 14/2017 לתפקיד קצין ביקור סדיר קב"ס הורדה
18 الاعلان عن تمديد موعد تقديم الطلبات لوظيفة شاغرة (قيمة على النويدي - אם בית) رقم 8/2017 הודעה על הארכת מועד למכרז חיצוני 8/2017 לתפקיד אם בית במועד� הורדה
19 الاعلان عن تمديد موعد تقديم الطلبات لوظيفة شاغرة (مرشد تربوي في نويدي طه حسين) رقم 7/2017 הודעה על הארכת מועד למכרז חיצוני 7/2017 לתפקיד מדריך חינו הורדה
20 الاعلان عن تمديد موعد تقديم الطلبات وتعديل في شروط القبول لوظيفة شاغرة (مدير مركز الطفولة المبكرة) رقم 6/2017 הודעה על הארכת מועד ועדכון תנאי ס� הורדה
21 مناقصة خارجية رقم 13/2017 لوظيفة موظفة استقبال للمجلس المحلي عارة عرعرة הורדה
22 مناقصة خارجية رقم 12/2017 لوظيفة مركز المدرسة ضمن برنامج (مرساة المجمتع) רכז בית ספר כעוגן בקהילה הורדה
23 مناقصة خارجية رقم 11/2017 لوظيفة مركز فعاليات ومشاريع قسم الشبيبة הורדה
24 مناقصة خارجية رقم 10/2017 لوظيفة مركز قيادة شابة הורדה
25 مناقصة خارجية رقم 9/2017 لوظيفة عامل/ة اجتماعي/ة لفتية وشبيبة في ضائقة הורדה
26 مناقصة خارجية رقم 8/2017 لوظيفة قائمة/אם בית على نويدي طه حسين واخرى قائمة على نويدي النهضة הורדה
27 مناقصة خارجية رقم 7/2017 لوظيفة مرشد/ة تربوي في نويدي طه حسين הורדה
28 مناقصة خارجية لوظيفة شاغرة مناقصة رقم 06/2017 - مدير/ة مركز الطفولة المبكرة הורדה
29 مناقصة خارجية رقم 5/2017 لوظيفة مرشد تربوي ضمن مشروع النهوض بالشبيبة הורדה
30 مناقصة خارجية 4/2017 لوظيفة مركز برنامج التعليم الاساسي والمكمل (هيلا) ضمن مشروع النهوض بالشباب הורדה
31 مناقصة خارجية رقم 3/0217 لوظيفة مدير وحدة تطوير الشبيبة מכרז חיצוני מספר 3/2017 לתפקיד מנהל יחידה לקידום הנעור היל-ה הורדה
32 مناقصة خارجية 2/2017 لوظيفة مركز برنامج التعليم الاساسي والمكمل (هيلا) ضمن مشروع النهوض بالشباب מכרז חיצוני 2/2017 לתפקיד רכז השכלה היל-ה הורדה
33 مناقصة خارجية 1/2017 لوظيفة ضمن مشروع النهوض بالشباب (تربية ومعالجة) מכרז חיצוני 1/2017 לתפקיד עובד קידום נוער (חינוך-טיפול) הורדה
34 מכרז חיצוני 31/2016 לתפקיד עובד סוציאלי כוללני مناقصة خارجية 31/2016 لوظيفة عامل اجتماعي شمولي قسم الرفاه الاجتماعي הורדה
35 מכרז חיצוני 29/2016 לתפקיד מדריך חינוך במועדונית משפחתית مناقصة خارجية 29/2016 مرشد تربوي لنويدي הורדה
36 מכרז חיצוני 28/2016 לתפקיד רכז/ת מרכז נוער יישובי ערערה مناقصة خارجية 28/2016 لوظيفى مٌرَكز (مَرْكز الشبيبة البلدي) הורדה
37 מכרז חיצוני 27/2016 לתפקיד מדריך חברתי למרכז נוער ישובי مناقصة خارجية 27/2016 لوظيفة مرشد اجتماعي لمركز الشبيبة البلدي הורדה
38 مناقصة خارجية رقم 26.2016 عامل نظافة مكاتب المجلس المحلي מכרז חיצוני מספר 26.2016 עובד ניקיון משרדי המועצה הורדה
39 مناقصة خارجية رقم 25.2015 لوظيفة سكرتيرة في قسم المحاسبة المجلس المحلي عرعرة מכרז חיצוני 25.2016 מזכירה מחלקת גזברות מועצה מקומית ערערה הורדה
40 الاعلان عن تمديد الموعد الاخير لتقديم طلبات العمل لوظيفة شاغرة مناقصة رقم 17/2016 مدير/ة مركز الطفولة المبكرة הודעה על אורכה להגשת מועמדות מכר� הורדה
41 مناقصة خارجية رقم 24.2016 لوظيفة فني مختبر للمواضيع والورشات التكنولوجية في المدرسة الثانوية عرعرة הורדה
42 مناقصة خارجية رقم 23.2016 لوظيفة عامل مختبر للمواضيع والورشات العلمية في المدرسة الثانوية عرعرة הורדה
43 مناقصة خارجية رقم 22.2016 لوظيفة مركز تشغيل قسم الرفاه الاجتماعي הורדה
44 مناقصة خارجية رقم 21.2016 لوظيفة قيمة على نويدي في المدارس (طه حسين والنهضة) הורדה
45 مناقصة خارجية رقم 20.2016 اذنة في المدارس التابعة للسلطة المحلية عرعرة הורדה
46 مناقصة خارجية رقم 19.2016 لوظيفة سكرتير/ة قسم الرفاه الاجتماعي הורדה
47 مناقصة خارجية رقم 18.2016 لوظيفة عامل صيانة מכרז חיצוני מספר 18.2016 לתפקיד עובד תחזוקה הורדה
48 مناقصة خارجية رقم 17.2016 لوظيفة مدير مركز الطفولة المبكرة מכרז חיצוני מספר 17.2016 לתפקיד מנהל מרכז גיל רך הורדה
49 مناقصة خارجية رقم 16.2016 لوظيفة مرشد تربوي في نويدية مدرسية מכרז חיצוני 16.2016 לתפקיד מדריך חינוכי במעודונית בית ספרית הורדה
50 מכרז חיצוני מספר 15.2016 לתפקיד פקח הסעות ברשות המקומית مناقصة خارجية رقم 15.2016 مشرف ومراقب سفريات في المجلس المحلي הורדה
51 מכרז חיצוני מספר 14.2016 לתפקיד מחסנאי مناقصة خارجية رقم 14.2016 لوظيفة مسؤول عن مخازن المجلس المحلي הורדה
52 מכרז חיצוני מספר 13.2016 לתפקיד מזכיר מדור שירות פסיכולוגי חינוכי - مناقصة خارجية رقم 13.2016 وظيفة سكرتير لمركز الخدمات النفسية قسم المعارف הורדה
53 مناقصة خارجية رقم 12.2016 مساعدة في رياض الاطفال הורדה
54 مناقصة خارجية رقم 11.2016 سكرتيرة في قسم مدير عام المجلس מכרז חיצוני מזכירת מחלקת -מנכ"ל המועצה הורדה
55 مناقصة خارجية رقم 10.2016 سكرتير في مدرسة الظهرات الابتدائية מכרז חיצוני מספר 10.2016 מזכיר בבית ספר יסודי אלדהראת הורדה
56 مناقصة خارجية رقم 9.2016 عامل/ة اجتماعية اسرة (نويدي مدرسة النهضة) מכרז חיצוני מספר 9.2016 עו"ס משפחה מועדונית שיקומית בית ספר אלנהדה הורדה
57 مناقصة خارجية 8.2016 سكرتير في المدرسة الزراعية מכרז חיצוני מספר 8.2016 מזכיר ביס חווה חקלאית הורדה
58 مناقصة 7/2016 عامل/ة اجتماعي/ة (شباب وفتيان في ضائقة) في المجلس المحلي - מכרז 7.2016 עבוד סוציאלי נוער וצעירים במצוקה ברשות המקומית הורדה
59 مناقصة 5.2016 عامل/ة اجتماعي/ة اسرة - (تنفس الصعداء) في المجلس المحلي מכרז 5.2016 עובד סוציאלי משפחה (נושמים לרווחה) ברשות מקומית הורדה
60 مناقصة 6/2016 عامل/ةاجتماعي/ة اسرة (مركز روابط الاسرة) في المجلس المحلي- מכרז 6/2016 עובד סוציאלי משפחה - (מרכז עוצמה) ברשות מקומית הורדה
61 מכרז חינצוני מספר 4.2016 טכנאי מעבדה ללימודי מדעים בבית ספר תיכון - مناقصة خارجية رقم 4.2016 فني مختبر للمواضيع العلمية في المدرسة الثانوية הורדה
62 מכרז חיצוני מספר 3.2016 מתאם מחשוב בבית ספר תיכון مناقصة خارجية رقم 3.2016 منسق وفني حاسوب في المدرسة الثانوية
63 מכרז חיצוני מספר 2.2016 טכנאי מעבדות וסדנאות טכנולוגיות בתיכון
64 מכרז חיצוני מספר 1.2016 רכזת משפחתונים مناقصة خارجية رقم 1.2016 مركزة حضانات
65 מכרז חיצוני מספר 29/2015 רכז ישובי תכנית צילה مناقصة خارجية 29/2015 مركز بلدي لبرنامج تسيلا הורדה
66 مناقصات خارجية مختلفة رقم 26/2015، 27/2015، 28/2015 הורדה
67 مناقصة خارجية رقم 25/2015 سكرتير/ة المدرسة الاعدادية عاره הורדה
68 مناقصة خارجية رقم 24/2015 معالج نفسي تريوي הורדה
69 مناقصة خارجية رقم 23/2015 عمال صيانة הורדה
70 lمناقصة خارجية رقم 22/2015 مركز لنادي المسنين הורדה
71 مناقصة خارجية رقم 21/2015 عامل صيانة הורדה
72 |مناقصة خارجية رقم 20/2015 عمال نظافة لمؤسسات المجلس הורדה
73 مناقصة خارجية رقم 19/2015 5 آذنة للمدارس הורדה
74 مناقصة خارجية لاستيعاب مساعدات روضات הורדה
75 مناقصة خارجية رقم 18/2015 مدير مركز الطفولة المبكرة הורדה
76 مناقصة خارجية رقم 17/2015 معالج نفسي تربوي הורדה
77 مناقصة خارجية رقم 16/2015 مهندس المجلس הורדה
78 مناقصة خارجية رقم 15/2015 مدير مشتريات הורדה
79 مناقصة خارجية رقم 14/2015 مدير وحدة الطواريء والامن הורדה
80 مناقصة خارجية 13/2015 مُرشد/ة تربوي في نويدة مدرسية (طه حسين) הורדה
81 مناقصة خارجية 12/2015 مُرشد/ة اجتماعي بمركز الشبيبة הורדה
82 مناقصة خارجية رقم 11/2015 مُركز/ة لمركز الشبيبة הורדה
83 مناقصة خارجية رقم 10/2015 مساعد مهندس הורדה
84 مناقصة خارجية رقم 9/2015 مدير قسم معارف הורדה