מס"ד מכרזים כוח אדם חיצוניים הורדה תאריך פרסום
70 מכרז חיצוני 22/2021 לתפקיד אחראי פרויקטים הנדסיים הורדה 26//09/2021
69 מכרז חיצוני 21/2021 לתפקיד מזכיר/ת למרכז תעסוקה הורדה 20/09/2021
68 מתן אורכה להגשת מועמדות לתפקיד מנהל מחלקת חינוך עד לתאריך 30/09/2021 הורדה 22/09/2021
68 תיקון מספר סעיף תקנות עיריות - מכרז מספר 20/2021 לתפקיד מנהל מחלקת חינוך הורדה 15/09/2021
68 מכרז חיצוני 2021/20 לתפקיד מנהל מחלקת חינוך הורדה 09/09/2021
67 מתן אורכה להגשת מועמדות לתפקיד גזבר המועצה עד לתאריך 30/09/2021 הורדה 22/09/2021
67 תיקון מספר סעיף תקנות עיריות - מכרז מספר 19/2021 לתפקיד גזבר המועצה הורדה 15/09/2021
67 מכרז חיצוני מספר 19/2021 לתפקיד גזבר המועצה המקומית עארה ערערה הורדה 09/09/2021
66 מכרז חיצוני 18/2021לתפקיד מנהל בית ספר תיכון ערערה הורדה 15/08/2021
65 מכרז 17/2021 לתפקיד עו"ס קהילה הורדה 02/08/2021
64 מכרז חיצוני מספר 16/2021 לתפקיד מנהל מחלקת רכש והתקשרויות הורדה 29/07/2021
63 מכרז חיצוני 2021/15 לתפקיד עו"ס משפחה הורדה 28/07/2021
62 מכרז חיצוני 2021/14 לתפקיד עו"ס נתיבים להורות הורדה 28/07/2021
61 מכרז חיצוני 13/2021 לתפקיד אחראי פרויקטים הנדסיים הורדה 28/07/2021
60 מכרז חיצוני מספר 12/2021 לתפקיד עובד סוציאלי נתיבים להורות- יסודי הורדה 10/06/2021
59 מכרז חיצוני מספר 11.2021- מנהל התוכנית הלאומית לנוער בסיכון הורדה 7/06/2021
58 הארכת מועד להגשת מועמדות לתפקיד פסיכולוג חינוכי מספר 10/2021 הורדה 19/05/2021
58 מכרז חיצוני מספר 10/2021לתפקיד פסיכולוג חינוכי הורדה 02/05/2021
57 הארכת המועד האחרון להגשת מועמדות לתפקיד גזבר המועצה מכרז 09/2021 הורדה 16/05/2021
57 מכרז חיצוני 09/2021 לתפקיד גזבר המועצה הורדה 29/04/2021
56 מכרז חיצוני מספר 08/2021 לתפקיד עובד סוציאלי קהילה הורדה 02/04/2021
55 מכרז חיצוני 07/2021 לתפקיד עו"ס משפחה הורדה 07/03/2021
54 מכרז חיצוני מספר 06/2021 לתפקיד אם בית נתיבים להורות- יסודי הורדה 28/02/2021
53 מכרז חיצוני מספר 05/2021 לתפקיד עובד סוציאלי נתיבים להורות- יסודי הורדה 28/02/2021
52 מכרז חיצוני חוזר 04/2021 לתפקיד מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 הורדה 02/04/2021
52 מכרז חיצוני 04/2021 לתפקיד מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 הורדה 01/02/2021
51 מכרז חיצוני מספר 03/2021 לתפקיד רכז בי"ס כעוגן בקהילה הורדה 26/01/2021
50 מכרז חיצוני חוזר מספר 02/2021 לתפקיד עובד סוציאלי קהילה הורדה 24/01/2021
50 מכרז חיצוני חוזר מספר 07/2021 לתפקיד עובד סוציאלי קהילה הורדה 28/02/2021
49 מכרז חיצוני מספר 01/2021 לתפקיד מנהל מדור גביה במועצה המקומית הורדה 19/01/2021
48 מכרז חיצוני מספר 22/2020 לתפקיד עו"ס במרכז עוצמה הורדה 28/12/2020
47 מכרז חיצוני מספר 21/2020 לתפקיד עובד סוציאלי קהילה הורדה 21/12/2020
46 מכרז חיצוני 20/2020 - מתרגל/ת בכיתת תל"מ תנופה לבגרות מלאה- חטיבת ביניים הורדה 14/12/2020
45 מכרז חיצונ י חוז ר 19/2020 לתפקיד מנהל מחלקת חינו ך הורדה 1/12/2020
45 מכרז חיצוני מספר 18.2020 לתפקיד מנהל מחלקת חינוך הורדה 27/10/2020
44 מכרז חיצוני 17.2020- מדריכה אור רב תחומי הורדה 22/10/2020
43 מכרז חיצוני 16/2020 לתפקיד מנהל מחלקת רכש והתקשרויות הורדה 13/10/2020
42 (מכרז חיצוני מספר 15/2020 לתפקיד עובד סוציאלי משפחה (נושמים לרווחה הורדה 06/10/2020
41 מכרז חיצוני 14/2020 לתפקיד מנהל היחידה לקידום נוער- היל"ה ברשות הורדה 23/09/2020
40 מכרז חיצוני 13/2020 לתפקיד רכז תעסוקה במסגרת מרכז עוצמה הורדה 22/09/2020
39 מכרז חיצוני 11/2020 לתפקיד מנהל מרכז רצף שירותי תעסוקה הורדה 22/09/2020
38 מכרז חיצוני 12/2020 לתפקיד עובד סוציאלי נוער וצעירים במצוקה ברשות המקומית הורדה 22/09/2020
37 מכרז חיצוני מספר 10/2020 לתפקיד עו"ס מועדונית משותפת ערערה הורדה 08/09/2020
36 מכרז חיצוני 09/2020 לתפקיד מנהל מחלקת משאבי אנוש הורדה 29/07/2020
35 מכרז חיצוני 08/2020 לתפקיד מנהל בית ספר תיכון ערערה הורדה 28/07/2020
34 עדכון- מכרז חיצוני 07/2020 לתפקיד מזכירה לשכת מנכ"ל המועצה הורדה 22/07/2020
34 מכרז חיצוני 07/2020 לתפקיד מזכיר/ה בלשכת מנכ"ל המועצה הורדה 14/07/2020
33 עדכון- מכרז חיצוני 06/2020 לתפקיד מנהל מדור גביה הורדה 22/07/2020
33 מכרז חיצוני מספר 6/2020 מנהל מדור גביה הורדה 14/07/2020
32 הודעה על אורכה -מכרז חיצוני 05/2020 לתפקיד עובד סוציאלי נוער וצעירים במצוקה הורדה 28/06/2020
32 מכרז חיצוני 05/2020 לתפקיד עובד סוציאלי נוער וצעירים במצוקה ברשות המקומית הורדה
31 (מכרז חיצוני מספר 04/2020 לתפקיד עובד סוציאלי משפחה (נושמים לרווחה הורדה
30 מתן אורכה עד ליום 9.2.2020 - מכרז חיצוני מספר 2020/03 לתפקיד יועץ ומדריך בתוכנית "מתפתחים יחד" במסגרת הלאומית 360 הורדה
29 מתן אורכה עד ליום 09.02.2020 - מכרז חיצוני 02.2020 לתפקיד עוס מועדונית הורדה
28 מתן אורכה עד ליום 9.02.2020 - מכרז חיצוני מספר 2020/01 לתפקיד עובד סוציאלי כוללני ברשות המקומית הורדה
27 מכרז חיצוני 10/2019 לתפקיד רכז התנדבותי רשותי הורדה
26 מכרז חיצוני מספר 09/2019 לתפקיד מדריך/ת פנאי הורדה
25 מכרז חיצוני מספר 8/2019 לתפקיד גזבר הורדה
24 מכרז חיצוני 07/2019 לתפקיד עובד סוציאלי נוער וצעירים במצוקה ברשות המקומית הורדה
23 מכרז חיצוני 6.2019 לתפקיד עובד סוציאלי משטרה הורדה
22 مناقصة خارجية رقم 5/2019 لوظيفة مسؤول عن المواصلات العامة הורדה
21 مناقصة خارجية 4/2019 لوظيفة عامل/ة اجتماعي/ة لمعالجة متضرري المخدرات والكحول הורדה
20 מתן אורכה מועד הגשה למכרז מספר 1/2019 תפקיד מנהל יחידת קידום נוער הורדה
19 מכרז חיצוני 03/2019 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת נערות במצוקה הורדה
18 מכרז חיצוני 02.2019 לתפקיד עוס נוער וצעירים הורדה
17 מכרז חיצוני מס 1.2019 לאיוש תפקיד מנהל היחידה לקידום נוער הורדה
16 מכרז חיצוני מספר 17/2018 לתפקיד עובד קידום נוער (חינוך-טיפול) הורדה
15 מכרז חיצוני מספר 13.2018 לתפקיד מתאם בריאותי ישוב - ומתן אורכה עד ל 8.10.2018 הורדה
14 מכרז חיצוני 16/2018 לתפקיד מדריכה במועדונית שיקומית אלהלאל הורדה
13 מכרז חיצוני 15/2018 לתפקיד אם בית במועדונית שיקומית אלהלאל הורדה
12 מכרז חיצוני 14/2018 לתפקיד עובד סוציאלי מועדונית שיקומית אלהלאל הורדה
11 מכרז חיצוני 12/2018 לתפקיד מזכיר/ת מרכז תרבות נוער וספורט ערערה הורדה
10 מכרז חיצוני מס 11/2018 לתפקיד מנהל בית ספר תיכון עארה הורדה
9 מכרז פנימי 10/2018 לתפקיד עובד סוציאלי לטיפול בנפגעי סמים/אלכוהול הורדה
8 מכרז חיצוני מספר 09/2018 לתפקיד רכז חוגים הורדה
7 מכרז חיצוני מס 8/2018 לתפקיד עובד סוציאלי לתכנית מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות הורדה
6 מכרז חיצוני מס 7/2018 לתפקיד עובד סוציאלי נוער וצעירים הורדה
5 מכרז חיצוני מס 6/2018 לתפקיד פסיכולוג חינוכי הורדה
4 מכרז חיצוני מס 05/2018 לתפקיד עובד סוציאלי לטיפול בנפגעי סמים/אלכוהול הורדה
3 מכרז חיצוני מס 4/2018 לתפקיד מדריכה לתכנית אור מודל רב תחומי גני חובה הורדה
2 מכרז חיצוני מס 3/2018 לתפקיד יועץ משפטי הורדה
1 מכרז חיצוני 03/2018 לתפקיד יועץ משפטי לרשות המקומית הורדה