מס"ד מכרזים היסטוריים לפני 2019 ולפני הורדה
1 מכרז פומבי מספר 7/2020 בניית והקמת גני ילדים בכפר עארה (גוש 12157 חלקות 28 ו 29) הורדה
2 הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז פומבי מספר 6/2020 ושינויים במסמכי המכרז הורדה
3 הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז פומבי מספר 5/2020 ושינויים במסמכי המכרז הורדה
4 מכרז פומבי מספר 6/2020 להכנת תכנית בינוי ופיתוח בקנ-מ 1:500 למתחם שכונה דרומית מועצה מקומית עארה ערערה הורדה
5 מכרז פומבי מספר 05/2020 ביצוע הכנת תכנית בניין עיר למתחם 6+7+2 בתכנית המתאר הכוללנית הורדה
6 מכרז (מסגרת) פומבי מספר 4/2020 ביצוע עבודות אחזקת כבישים, תשתיות ומדרכות הורדה
7 הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 03/2020 טיפול בפסולת באריזות
8 מכרז פומבי מספר 03/2020 טיפול בפסולת אריזות למחזור בשטח השיפוט של מועצה מקומית ערערה עארה הורדה
9 מכרז פומבי מספר 02/2020 לבניית והקמת גני ילדים בכפר עארה הורדה
10 מכרז פומבי מספר 1/2020 למתן שירותי יועץ נגישות מתו-ס ונגישות שירות הורדה
11 הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז פומבי מספר 27/2019
12 מכרז פומבי מס 27/2019 מתן שירותי ייעוץ לניהול סיכונים, ביטוח ואחריות הורדה
13 מכרז פומבי מספר 25.2019 מתן שירותי יועץ נגישות הורדה
14 פרוטוקול ועדת שלושה מיום 8.8.2019 לאספקת ריהוט מרכז תעסוקה הורדה
15 מכרז פומבי מספר 26/2019 (אספקה והתקנת ציוד, ריהוט והתאמת מבני מעבדות בבתי ספר תיכון ערערה וחטיבת ביניים) הורדה
16 מכרז פומבי מספר 24/2019 (בניית והקמת גני ילדים בכפר עארה) הורדה
17 מכרז פומבי מס 22/2019 - בקשת הצעות מחיר - הפעלת חוגי פנאי והעשרה, תכניות חינוכיות במסגרת תכנית אתגרים הורדה
18 הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 21/2019 אספקת והתקנת מצלמות הורדה
19 מכרז פומבי מספר 23/2019 ביצוע עבודות שיקום אתר פסולת ערערה ( תחנת מעבר) הורדה
20 מכרז פומבי מספר 21/2019 לאספקת והתקנת מצלמות וציוד אבטחה הורדה
21 הבהרה מספר 1 מכרז 20.2019 הורדה
22 מכרז פומבי מספר 19/2019 ל אספקת, הובלה, והתקנת מעלית בבית ספר טאהא חוסין הורדה
23 מכרז פומבי מספר 20/2019 ביצוע עבודות פיתוח לשיקום נחל עירון קטע מזרחי הורדה
24 הבהרה מספר (1) מכרז מספר 17/2019 אספקת יבילים
25 מכרז 18/2019 מפעילים וארגונים אשר יפעילו חוגי פנאי והעשרה, תכניות חינוכיות במסגרת תכנית -אתגרים- במדור הנוער בחינוך הבלתי פורמאלי הורדה
26 מכרז פומבי מס 17/2019 אספקת, הובלה, הצבה והתקנת מבנים יבילים עבור בית ספר תיכון עארה הורדה
27 פנייה מספר 02/1.848.400.910 לקבלת הצעות מחיר – תקרה אקוסטית וקירות גבס הורדה
28 הודעה בדבר מכרז פומבי 12/2019 אספקת ציוד משרדי ומתכלה הורדה
29 הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 15/2019 סימון כבישים והתקני בטיחות ושינוי תנאי הסף הורדה
30 הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 14/2019 הצללות -ושינוי תנאי הסף
31 הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 09/2019 הסעות תלמידים למוסדות חינוך הורדה
32 מכרז פומבי 09/2019 הסעות למוסדות חינוך הורדה
33 הבהרה מס 2 - מכרז פומבי 12/2019 לאספקת נייר וציוד משרדי ומתכלה הורדה
34 הבהרה מספר (1) מכרז מספר 14/2019 הצללות בתי ספר ופארק ערערה הורדה
35 מכרז פומבי מספר 16/2019 למתן שירותי הדברה הורדה
36 מכרז פומבי 14/2019 ביצוע עבודות הצללות במוסדות חינוך ופארק ערערה הורדה
37 מכרז פומבי 15/2019 לביצוע עבודות התקני בטיחות, סימון כבישים ובטיחות במעברי חצייה הורדה
38 הבהרה מספר (1) מכרז מספר 11/2019 ביצוע עבודות להסדרת חניון בית ספר אלדהראת הורדה
39 מכרז פומבי מספר 11/2019 לביצוע עבודות להסדרת חניון לבית ספר אלדהראת הורדה
40 מכרז פומבי מספר 12/2019 (ציוד משרדי וכו) הורדה
41 הבהרה מספר (2) במכרז מספר 8/2019 שיקום כבישים
42 הודעה על הארכת מועד ושינוי תנאים במכרז 8/2019 שיקום כבישים
43 מכרז פומבי מספר 10/2019 אספקה הובלה והתקנה של מזגנים הורדה
44 מכרז פומבי מספר 8/2019 לביצוע עבודות שיקום כבישים בעארה וערערה הורדה
45 הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז פומבי מספר 7/2019 עד ל 17.7.2019
46 הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז פומבי מספר 7/2019 עד ל 17.7.2019
47 מכרז פומבי 7.2019 לאספקת ריהוט וציוד פיזיותרפיה לתלמידי בית ספר אלמנאר לחינוך המיוחד הורדה
48 מכרז פומבי 5.2019 לעבודות שיפוץ ועיצוב מרחבי למידה M21 בבתי ספר עארה וערערה הורדה
49 قائمة باسماء المستشارين بحسب ماهو ظاهر في سجل المزودين صحيح حتى تاريخ 17.06.2019 הורדה
50 מכרז מסגרת מספר 03/2019 למתן שירותי הדברה הורדה
51 מכרז פומבי 2/2019 הזמנה לקבלת הצעות מחיר לשדרוג מתקני תאורה הורדה
52 מכרז 1.2019 הקמת מתחמי עבודה משותפים (האבים) הורדה
53 מכרז פומבי 6.2019 הזמנה לקבלת הצעות מחיר לבניית והקמת אולם ספורט בכפר עארה הורדה
54 פרוטוקול ועדת השלושה מיום 17.7.2018 - שירותי ניהול ופיקוח 38/2017
55 חוזה ניהול -פיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי (1995) - 38/2017
56 מכרז פומבי 18.2018 הזמנת עבודות שיפוץ ועיצוב מרחבי למידה – M21 בבתי ספר הורדה
57 מכרז 17/2018 הזמנה להגשת הצעות למיזם היי-טק לתעסוקה בערערה הורדה
58 מכרז מספר 17/2018 הזמנה להגשת הצעות למיזם היי-טק לתעסוקה בערערה
59 הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 16.2018 הסעות תלמידים למוסדות חינוך הורדה
60 מכרז פומבי 16/2018 מוזמנים להגיש הצעות מחירים להסעות תלמידים הורדה
61 הבהרה מס (1) מכרז פומבי מספר 14.2018 אספקת מנות חמות למוסדות החינוך והרווח הורדה
62 מכרז פומבי 14.2018 לאספקת ארוחות למוסדות חינוך רווחה הורדה
63 מכרז פומבי 15.2018 מתן שירותי הדברה בשטח שיפוט המועצה הורדה
64 הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 13.2018 ביצוע עבודות שיפוץ ועיצוב מרחבי למידה הורדה
65 הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 12.2018 לביצוע עבודות בטיחות במבני פיס בעארה וערערה הורדה
66 הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז שיפוץ מוסדות חינוך 11/2018 הורדה
67 קול קורא מספר 01/2018 קבלת הצעות מחיר למכירת כלי אצירה הורדה
68 מכרז פומבי 13/2018 שיפוץ ועיצוב מרחבי למידה – M21 הורדה
69 מכרז פומבי מספר 12/2018 עבודות בטיחות במבני פיס הורדה
70 קול קורא מספר 01/2018 קבלת הצעות מחיר למכירת כלי אצירה הורדה
71 מכרז פומבי 10/2018 הזמנת הצעות מחיר לביצוע עבודות שיקום כבישים בעארה וערערה הורדה
72 מכרז פומבי מספר 9/2018 הזמנת הצעות מחיר לביצוע והקמת מעון יום בערערה הורדה
73 מכרז פומבי מספר 8/2018 הזמנת הצעות מחיר לביצוע עבודות בטיחות במבני פיס הורדה
74 מכרז פומבי מס 7/2018 הנגשה טכנולוגית לחינוך מיוחד הורדה
75 הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 6.2018 הורדה
76 מכרז פומבי מס 06/2018 מתן שירותי הנהלת חשבונות ניהול ובקרה תקציבית ושירותי ראיית חשבון הורדה
77 הבהרות מספר 5 למכרז איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית הורדה
78 הבהרות מספר 6 למכרז לאיסוף ופינוי פסולת אשפה הורדה
79 הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרזים מספר 4/2018 ו 5/2018 לאיסוף ופינוי אשפה וגזם הורדה
80 דחיית מועד הגשת ההצעות לאיסוף ופינוי אשפה מכרז מס 4/2018 עד ל 01.03.2018 הורדה
81 דחיית מועד הגשת ההצעות לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית מכרז מס 5/2018 עד ל 01.03.2018 הורדה
82 תשובות והבהרות בעניין מכרז פומבי מספר 2/2018 תחזוקה ותמיכה במערכת מידע גביה הורדה
83 הארכת מועד אחרון להגשת הצעות למכרז פומבי 05/2018 לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית
84 הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 4/2018 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת
85 מכרז פומבי מס 2018/4 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת – פרוטוקול מס 1 – הבהרות המועצה – הורדה
86 מכרז פומבי מס 02/2018 רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע גביה, שכר פיננסיות ואחרות הורדה
87 مناقصة علنية رقم 05/2018 لجمع ونقل مخلفات تقليم الاشجار والنفايات الصلبة מכרז 5/2015 איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית הורדה
88 مناقصة علنية رقم 04/2018 لجمع ونقل النفايات البيتية מכרז 4/2018 פינוי אשפה ופסולת הורדה
89 مناقصة رقم 3/2018 اعمال ملاءمة المباني والمؤسسات التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة/ מכרז להנגשת מסודות החינוך בעארה ערערה הורדה
90 ايضاحات رقم (1) بشأن مناقصة علنية رقم 01/2018 لصيانة مسطح العشب الاخضر (דשא) في ملعب كرة القدم بما في ذلك جز العشب،ري، والتزود بالمستلزمات المطلو הורדה