מס"ד פרוטוקול לא מן המניין הורדה
26 פרוטוקול ישיבה לא מן המניין מספר 07/2021 הורדה
25 פרוטוקול ישיבה לא מן המניין מספר 06/2021 הורדה
24 פרוטוקול ישיבה לא מן המניין מספר 05/2021 הורדה
23 פרוטוקול ישיבה לא מן המניין מספר 03/2021 הורדה
22 פרוטוקול ישיבה לא מן המניין מספר 02/2021 הורדה
21 פרוטוקול ישיבה ללא מן המניין מספר 01/2021 הורדה
20 פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין 13/2020 הורדה
19 פרוטוקול שלא מן המניין 12/2020 הורדה
18 פרוטוקול שלא מן המניין 11/2020 הורדה
17 פרוטוקול שלא מן המניין 10/2020 הורדה
16 פרוטוקול שלא מן המניין 09/2020 הורדה
15 פרוטוקול שלא מן המניין 08/2020 הורדה
14 פרוטוקולים שלא מן המניין 07/2020 הורדה
13 פרוטוקול שלא מן המניין 06/2020 הורדה
10 פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין 03.2020 הורדה
9 פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין 02.2020 הורדה
8 פרוטוקול1 ישיבה שלא מן המניין 10.2019 הורדה
7 פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין 09.2019 הורדה
6 פרוטוקול2 ישיבה שלא מן המנין 08.2019 הורדה
5 פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין מיום 17.7.19 הורדה
4 פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין 07.2019 הורדה
3 פרוטוקול ישיבה לא מן המניין 06/2019 הורדה
2 פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין 4.2019 הורדה
1 פרוטוקול ישיבה לא מן המניין 01/2019 הורדה
19 פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין 12/2020 הורדה